LANA OFAK, MAJA MUNIVRANA VAJDA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Lana Ofak, Maja Munivrana Vajda: Preporuke za poboljšanje hrvatskog pravnog okvira i mjera...

Preporuke za poboljšanje hrvatskog pravnog okvira i mjera za suzbijanje i prevenciju trgovanja ljudima

 

Dr. sc. Lana Ofak, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; lofak@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7585-6370

Dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mmunivra@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9496-6102

 

Sažetak
Autorice u radu analiziraju postojeći pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Iako je Republika Hrvatska započela s izgradnjom pravnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima 2002. godine, zakonska regulacija ove materije još uvijek je nedostatna, zbog čega su važna pitanja prepuštena protokolima. Autorice upućuju na neadekvatnu pravnu prirodu protokola kojima se uređuje ova materija te predlažu više mogućih rješenja. Analizirana je i nedavna presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu S. M. protiv Hrvatske, koja jasno ilustrira probleme pri progonu počinitelja. Posljednji dio rada analizira novi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima te upozorava na očigledne propuste u području mjera i aktivnosti za identifikaciju žrtava, prevenciju trgovanja djecom migrantima te zaštitu žrtava od ponovnog trgovanja ili progona po povratku u zemlju podrijetla.

Ključne riječi
trgovanje ljudima; Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima; protokoli; Europski sud za ljudska prava;žrtve trgovanja ljudima

Hrčak ID: 217853

URI
https://hrcak.srce.hr/217853

Stranice: 59-87

______________________________________________________________________________________________________

Recommendations for Improving the Croatian Legal Framework and Measures for Suppression and Prevention of Trafficking in Human Beings

 

Lana Ofak, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; lofak@pravo.hr;

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7585-6370 

Maja Munivrana Vajda, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mmunivra@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9496-6102

 

Summary
In this paper the authors analyse the existing legal and institutional framework for combatting human trafficking in the Republic of Croatia. Although the Republic of Croatia started building a legal system for the suppression of trafficking in human beings already in 2002, this matter has still not received adequate attention from the legislator, which is why many issues are left to the executive branch and its protocols. The authors criticize this regulatory approach and propose several possible solutions. They further analyse the recent judgement of the European court of Human Rights in the case of S.M. versus Croatia, which clearly illustrates the problems associated with the prosecution of perpetrators of human trafficking. The last part of the paper studies the new National plan for the suppression of trafficking in human beings and warns of its manifest omission to propose efficient measures and activities for victim identification, prevention of trafficking in migrant children, and protection of victims from re-trafficking or persecution upon return to their country of origin.

Keywords
human trafficking; National plan for the suppression of trafficking in human beings; protocols; European Court of Human Rights; victims of human trafficking

Hrčak ID: 217853

URI
https://hrcak.srce.hr/217853

Pages: 59-87