B. KOSTADINOV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i SAD-u

Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,  Zagreb, Hrvatska

 

The Principle of Clarity of the Referendum Question in Europe and in the USA

Biljana Kostadinov ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Europski ustavni sudovi i vrhovni sudovi država članica SAD-a sa ustavno usvojenim oblicima neposrednog narodnog odlučivanja, referendumom i građanskom inicijativom, kontroliraju jedinstvo forme i sadržaja referendumskih pitanja prema načelu jasnoće referendumskog pitanja, čime se jamči nepristrano i pošteno referendumsko izjašnjavanje. Kontrola je predviđena u ustavima ili su pravila kontrole prema načelu jasnoće referendumskog pitanja oblikovali ustavni suci. Neposredno narodno referendumsko odlučivanje ne daje glasačima mogućnost političkog pregovaranja, političke trgovine i oblikovanja kompromisnog prijedloga. Načelo jasnoće referenduma štiti slobodu glasa i otklanja stavljanje glasača u poziciju da donesu odluku o više prijedloga i politika “u paketu” upotrebom jednog glasa, a time i mogućnost usvajanja zakonskih prijedloga i ustavnih promjena u kojima neki dijelovi dobivaju samo potporu manjine.

Ključne riječi
načelo jasnoće; single subject rule; logrolling; referendum; ustavna inicijativa; ustavni sud

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203471