PROF:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Jednakost i nediskriminacija: Vrijednosna polazišta u suzbijanju diskriminacije

 

Prof. dr. sc. Tonči Matulić
 
Autor u doprinosu istražuje i propituje smisao i značenje dvaju glavnih pojmova koji se u kontekstu etičkoga i pravnog vrjednovanja sukobljavaju u društvu. To su pojmovi diskriminacije i jednakosti. Radi svrhovitog izlaganja i logičnog usustavljivanja građe doprinos je podijeljen u pet zasebnih dijelova. U prvom dijelu autor istražuje vrijednosno značenje pojma diskriminacije te postavlja granice između zakonite i nezakonite diskriminacije. Na tim se osnovama onda propituju mogućnosti egalitarizma i demokracije kao društvenih modela za provedbu načela nediskriminacije. U drugom dijelu autor podastire neke važne etape povijesne kristalizacije ideje jednakosti koja figurira kao nosiva ustavna kategorija i koja stoga osigurava etički temelj nediskriminacije. U trećem dijelu autor pobliže govori o modernom zrenju etičke svijesti protiv diskriminacije, osobito u razdoblju druge polovice dvadesetoga stoljeća, obrazlažući to na temelju izjava i gledišta nekih općepoznatih međunarodnih ugovora, kao i samoga Ustava Republike Hrvatske. U četvrtom dijelu doprinosa autor istražuje etičke temelje jednakosti kao vrijednosti koja prethodi ustavnome poretku, a korijene vuče iz kršćanskog shvaćanja čovjeka kao osobe stvorene na sliku Božju. U tom je kontekstu posebna pozornost posvećena problematici odnosa između izvornoga kršćanskog poimanja jednakosti i filozofskoga prijevoda jednakosti na svjetovni jezik za potrebe uređenja moderne države i društva. Napetosti koje se pritom redovno pojavljuju autor kritički obrađuje u svjetlu demokratske kulture javnih rasprava. U posljednjem, tj. petom dijelu doprinosa autor donosi djelomičnu kritičku analizu nekih aspekata hrvatskoga Zakona o suzbijanju diskriminacije koji je bio i neposredni povod nastanka ovog doprinosa.
 
Ključne riječi: diskriminacija, načelo nediskriminacije, jednakost, kršćanstvo, ljudsko dostojanstvo, temeljna ljudska prava, ustavni poredak, država, javni moral, demokratska kultura.
 

 

Puni tekst članka dostupan je na
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan