DINKO IVKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dinko Ivković: Temeljni prikaz izvedenica uz poseban osvrt na opcije, opcijske i ...

Temeljni prikaz izvedenica uz poseban osvrt na opcije, opcijske i s njima povezane tipske ugovore

 

Dinko Ivković, dipl. iur., direktor u Pravnim poslovima, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb; dinko.ivkovic@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9975-4299

 

Sažetak
U radu se daje osnovni prikaz izvedenica s obzirom na njihovo značenje i položaj u hrvatskom pravu, uz poseban osvrt i analizu opcija, opcijskih ugovora te tipskih ugovora na temelju kojih se uobičajeno sklapaju transakcije izvedenicama izvan uređenog tržišta, uključujući transakcije opcijama. U prikazu vrsta opcija poseban naglasak stavljen je na opcije definirane odnosno inkorporirane u pojedine zakonske propise RH. U radu se analizira opcijski ugovor u kojemu je inkorporirano opcijsko pravo. Tipski ugovori prikazani su s obzirom na primjenjivo materijalno pravo: tipski ugovor koji se koristi na domaćem tržištu kapitala i na koji su primjenjive norme hrvatskog materijalnog prava te ugovor uobičajen u međunarodnim transakcijama na koje se primjenjuju odredbe engleskog prava ili prava države New York, u poslovnoj i pravnoj praksi poznat kao ISDA Master Agreement. Ugovor na temelju kojega se sklapaju izvanburzovne transakcije izvedenicama na domaćem tržištu i na koji je primjenjivo hrvatsko materijalno pravo razvijen je u okviru GIU Hrvatska udruga banaka i Udruge ACI – Hrvatsko financijsko tržišno udruženje pod nazivom Okvirni ugovor za transakcije izvedenim financijskim instrumentima. Analiza pokazuje da su osnovni pravni instituti na kojima počiva ISDA Master Agreement poznati i u hrvatskom pravu ili pak u primjenjivom europskom pravu. Sve to navodi autora na zaključak kako Okvirni ugovor za transakcije izvedenim financijskim instrumentima doprinosi značajnom smanjenju pravnih rizika te omogućava razumno upravljanje ostalim rizicima kojima se ugovaratelji izlažu sklapajući transakcije s izvedenim financijskim instrumentima.

Ključne riječi: izvedeniceopcijeopcijski ugovorISDA Master AgreementOkvirni ugovor za transakcije izvedenim financijskim instrumentima

Hrčak ID: 252332

URI: https://hrcak.srce.hr/252332

Stranice: 825-849

_______________________________________________________________________________________________________

A Basic Overview of Derivatives With a Review of Options, Option Contracts and Related Contract Types

 

Dinko Ivković, LL. M., director in Legal Department, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb, Croatia; dinko.ivkovic@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9975-4299

 

Summary
The paper offers a general overview of options within the definition of financial derivatives. The manner of concluding an options contract, its legal characteristics and nature are presented in the light of the Croatian substantive law. In the overview of the types of options, the author analyzes the options prescribed by or incorporated into Croatian laws (e.g. Company Act, Takeover Act, Capital Market Act). After a general presentation and analysis of the ISDA documentation for derivatives, the history, overview and main legal issues related to the Croatian Master Agreement for financial derivatives developed within the Croatian Banking Association and ACI Croatia are elaborated. The analysis conducted in this paper demonstrates that the basic legal institutes on which the ISDA Master Agreement is based are also provided in Croatian law or in applicable EU law. All this leads the author to the conclusion that the Local Framework Agreement for Transactions with Financial Derivatives provides a reasonable tool in terms of significant reduction of legal risks and enables reasonable management of other risks to which contractors are exposed when concluding transactions with derivatives.

Keywords: derivativesoptionsoptions contractISDA Master AgreementLocal Framework Agreement for Transactions with Financial Derivatives

Hrčak ID: 252332

URI: https://hrcak.srce.hr/252332

Pages: 825-849