MELIHA POVLAKIĆ, TAHIR HERENDA, NASIR MUFTIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Meliha Povlakić, Tahir Herenda, Nasir Muftić: Mogućnost zloupotrebe prava u postupku...

Mogućnost zloupotrebe prava u postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u izvršnom postupku u pravu BiH

 

Dr. sc. Meliha Povlakić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; m.povlakic@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3735-7543

Tahir Herenda, LL. M. (CEU), asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; t.herenda@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7631-6827

Nasir Muftić, LL. M. (CEU), asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; n.muftic@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5688-3565

 

 

Sažetak

Reformirano izvršno pravo u Bosni i Hercegovini kao primarni cilj slijedilo je efikasno namirenje vjerovnika. Usprkos tome postoje brojne prepreke koje onemogućavaju ostvarenje tog cilja. U ovom radu autori prezentiraju neke od problema i mogućih zloupotreba procesnih prava u izvršnom pravu Bosne i Hercegovine. Izložena su dva slučaja zloupotrebe prava u postupku izvršenja na nekretninama, koji pak mogu otvoriti put i drugim zloupotrebama procesnih prava. Pri tomu se konstatira nedovoljna razrađenost instituta zloupotrebe procesnih prava u izvršnom postupku i u zakonodavstvu, i u sudskoj praksi i doktrini. Analizirane su sličnosti i razlike u pravima entiteta i pravu Brčko distrikta kada su u pitanju slučajevi zloupotrebe prava koji su predmet ovog rada, ali je i dan osvrt na rješenja u usporednom pravu. Rad je fokusiran na analizu zakonskih rješenja i njihovo tumačenje u svjetlu najnovije sudske prakse u Bosni i Hercegovini i inspiriran je problemima koji su konstatirani analizom recentne sudske prakse. Uočeni problemi često imaju posljedicu da izvršni postupak promaši cilj. Rad se sastoji od dviju cjelina od kojih svaka obrađuje jedan problem koji predstavlja zloupotrebu prava. Prva cjelina posvećena je mogućnosti inženjeringa u vezi s najpovoljnijom ponudom prilikom javnog nadmetanja u izvršnom postupku. Druga cjelina obrađuje problem fiktivne ponude za kupovinu nekretnine u postupku javnog nadmetanja i pitanje karaktera dane jamčevine. U radu se daju i prijedlozi za korekciju postojećih rješenja na osnovi dobrih rješenja koja su zastupljena u regiji.

 

Ključne riječi: izvršni postupakzloupotreba pravagrađansko procesno pravojavno nadmetanjeizvršenje na nekretninama

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.3-4.01

Hrčak ID: 266100

URI: https://hrcak.srce.hr/266100

Stranice: 301-346

_____________________________________________________________________________________________

Possibilities of the Abuse of Procedural Rights in the Enforcement Procedure for the Sale of Real Estate in the Law of Bosnia and Herzegovina

 

Meliha Povlakić, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University o Sarajevo, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Hercegovina; m.povlakic@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3735-7543

Tahir Herenda, LL. M. (CEU), Assistant, Faculty of Law, University o Sarajevo, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Hercegovina ; t.herenda@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7631-6827

Nasir Muftić, LL. M. (CEU), Assistant, Faculty of Law, University o Sarajevo, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Hercegovina; n.muftic@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5688-3565

 

 

Summary

The primary goal of the reformed enforcement law in Bosnia and Herzegovina (B&H) is efficient compensation. However, many impediments exist. In this paper, the authors present some of the problems and potential abuses of procedural rights in the enforcement law of B&H. Two instances of abuse of rights regarding real estate are presented, which can open the doorway to other abuses, as well. Also, the abuse of procedural rights in the enforcement procedure is seen as underexplored in legislation, doctrine and case law. The paper addresses similarities and differences between the entities’ and the Brcko District legal systems regarding the presented abuses, as well as comparative law. It is focused on the analysis of legislation and the interpretation thereof in light of recent case law in B&H and problems arising from it. The identified problems often prevent the goal of the enforcement procedure from being fulfilled. The paper has two parts, each dealing with one instance of abuse. The first part concerns the engineering of the most favourable offer in the bidding. The second part concerns the problem of a fictional offer to purchase real estate in the bidding and the character of the deposit. The paper provides suggestions for amending legislation based on some good legal solutions in the region.

 

Keywords: enforcement procedureabuse of rightscivil procedural lawpublic biddingreal estate enforcement

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.01

Hrčak ID: 266100

URI: https://hrcak.srce.hr/266100

Pages: 301-346