BOSILJKA BRITVIĆ VETMA, IVAN MALENICA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Bosiljka Britvić Vetma, Ivan Malenica: Izvršenje u francuskom upravnom sporu

Izvršenje u francuskom upravnom sporu

 

Dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21 000 Split; bosiljka.britvic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3393-5895

Dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb; ivan.malenica@mpu.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4480-0336

 

Sažetak
U ovom radu najprije se upućuje na važnost analize izvršenja upravnosudskih odluka u francuskom upravnom pravu. To se čini analizom relevantnih propisa, primarno Zakonika o upravnom sudovanju, ali i uz pomoć mjerodavne sudske prakse. Ističe se bitna uloga dviju institucija (Odjela za izvješće i studije Državnog savjeta i Pučkog pravobranitelja), koje su dale velik doprinos efikasnom izvršenju upravnosudskih odluka u Republici Francuskoj. Nadalje se u radu prikazuju procesne metode koje se koriste u slučaju neizvršenja upravnosudskih odluka (poticajne mjere, prinudne mjere i represivne mjere). Ujedno se razmatra i odgovornost javnih službenika za neizvršenje upravnosudskih odluka te institut odgode izvršenja. Konačno, zaključuje se kako se propisivanjem čitavog niza procesnih mjera u slučaju neizvršenja sudskih odluka dolazi do učinkovitog koncepta izvršenja.

Ključne riječi: izvršenje upravnosudskih odlukaupravni sporDržavni savjetPučki pravobraniteljZakonik o upravnom sudovanju

Hrčak ID: 252329

URI: https://hrcak.srce.hr/252329

Stranice: 721-753

____________________________________________________________________________________________________

Execution in French Administrative Dispute

 

Bosiljka Britvić Vetma, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21 000 Split, Croatia; bosiljka.britvic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3393-5895

Ivan Malenica, Ph. D., Minister of Justice and Public Administration in the Government of the Republic of Croatia, Ministry of Justice and Public Administration, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Croatia;  ivan.malenica@mpu.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4480-0336

 

Summary
Court decisions are mandatory for the party who must execute them. Similarly, the party may seek that the administrative court “order” the public legal entity to execute court judgements within a specific timeframe. In the case of a refusal to execute a decision, the administrative court can punish the public legal entity. To be more specific, in administrative court adjudication, the Republic of France’s procedural methods used in the case of non-execution of administrative court decisions range from incentive to repressive measures.
An immense contribution to effective execution of administrative court decisions has been made by two institutions: the Department for Reporting and Studies of the State Council and the Public Ombudsman.

Keywords: execution of administrative court decisionsjudicial reviewState CouncilPublic OmbudsmanCode de Justice Administrative

Hrčak ID: 252329

URI: https://hrcak.srce.hr/252329

Pages: 721-753