M. JAVORNIK ČUBRIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pokret za jednostavni engleski jezik pravne struke (Plain English for Law Movement)

Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Plain English for Law Movement

Marijana Javornik Čubrić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia


Engleski jezik pravne struke stalno se mijenja i prilagođava novim okolnostima. Neke od nedavnih promjena rezultat su pokreta za jednostavni engleski jezik pravne struke. Cilj pokreta jest učiniti pravne akte razumljivijima laicima. Kritike pravnog jezika u Engleskoj prisutne su od 14. stoljeća, no moderni je pokret za jednostavni engleski jezik pravne struke započeo u sedamdesetim godinama 20. stoljeća. Danas su dostupni brojni jezični priručnici i udžbenici koji se temelje na načelima jednostavnog engleskog jezika pravne struke. U radu se razmatra povijest pokreta za jednostavni engleski jezik pravne struke, promjene u engleskom pravnom jeziku u Velikoj Britaniji do kojih je došlo uvođenjem novih pravila u građanskom postupku kojima su neki zastarjeli pravni termini zamijenjeni modernijima, kao i osnovni načini podučavanja studenata prava i pravnika kako pojednostaviti pisanje pravnih dokumenata. U radu se isto tako razmatraju brojne kritike pokreta za jednostavni engleski jezik pravne struke.

Ključne riječi
arhaizmi; engleski jezik pravne struke; jednostavni engleski; terminologija

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184250