MR. SC. TIN MATIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Formularni ugovori u elektroničkom obliku (Sklapanje ugovora klikom miša - elektroničkim očitovanjem

 

Mr. sc. Tin Matić

 

Klik mišem na web stranici vrlo je čest oblik očitovanja volje. To je po svojoj pravnoj prirodi znak kojim se izričito i jasno očituje volja za sklapanje ugovora. Klikom miša sklapaju se formularni ugovori u elektroničkom obliku. Dva tipa ugovora koji se sklapaju na taj način su click wrap ugovor i browse wrap ugovor. Oba su ugovora zapravo podvrste adhezijskih ugovora. Click wrap je ugovor koji se skapa na web stranici elektroničkim putem i u elektroničkom obliku, u kojem kupac, odnosno ponuđeni, prihvaća u potpunosti ponudu ponuditelja uz uvjet da je kupac pregledao (što ne znači da ga je uistinu i pročitao) cjelokupni tekst adhezijskog ugovora. Kod browse wrap ugovora od pristupatelja se unaprijed implicitno pretpostavlja da se slaže s uvjetima i odredbama tog ugovora samim time što pretražuje web stranicu na kojoj sklapa ugovor (primarna stranica), bez obzira na to pregledava li i/ili ulazi li na web stranicu koja sadržava spomenute uvjete (sekundarna stranica). Oba tipa ugovora prihvaćena su u cijelom svijetu, a za njihovu se valjanost postavljaju manje-više standardizirani uvjeti, koji se odnose na posebnost elektroničkog oblika odnosno elektroničkog načina sklapanja ugovora.

 

Ključne riječi
formularni ugovori; elektronički oblik; click wrap ugovor; browse wrap ugovor

 

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445