ARSEN BAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Arsen Bačić: “Prikaz knjige: Guć,

J.; Jurić, H. (ur.), “Nikola Visković:

Pravo – Politika – Bioetika.

Zbornik povodom osamdesetog

rođendana”, Pergamena, Zagreb

– Split, 2020."

 

Prikaz knjige: Guć, J.; Jurić, H. (ur.), “Nikola Visković: Pravo – Politika – Bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana”, Pergamena, Zagreb – Split, 2020.

Dr. sc. Arsen Bačić, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb; profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; arsen.bacic@xnet.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6849-1107

Sažetak
Važnost ovog Zbornika ponajviše se ističe u jasnom naglašavanju panoramske širine, umijeća i snage oblikovanja znanstvenog i intelektualnog interesa i doprinosa profesora Nikole Viskovića. Zajednički nazivnik svih priloga u knjizi jest poruka da povijest nomosa kao temeljne preokupacije teoretičara prava nije zanimljiva sama po sebi, već je ona prije svega važna zbog nemjerljivog značenja za razvoj i društveni utjecaj pravne i političke teorije do današnjih dana. Vješto razvijajući širok raspon intelektualnog interesa kroz različita područja prava, politike i kulture, Viskovićev élan vital rezultirao je produkcijom koja je, uspinjući se s plana pravne teorije na druge životne intelektualne, političke, kulturne, ekološke i druge teme i planove, uspješno razotkrivala – i još uvijek to čini – sva važna stanja, probleme, aktere i pravce suvremenog pravnog diskursa. Zalažući se prije svega za ozbiljno kritičko preispitivanje postojećeg državnopravnog poretka, u kojoj kritici njegovo integralno poimanje prava (svaka je pravna pojava spoj društvenih odnosa, vrijednosti i normi) natkriljuje svaki njegov redukcionizam, profesor Nikola Visković pojavljuje se i ostaje uporni, konstruktivni i dostojni akter one duge i bogate intelektualne tradicije koja u analizi stalnih i otvorenih tenzija između “činjenica i normi” (Faktizität und Geltung) neumorno i nezaustavljivo propituje i traži humani i časni smisao prava i politike.

Ključne riječi: Nikola Visković, Pravo – Politika – Bioetika, In honorem

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.08   

Hrčak ID: 280679

URI: https://hrcak.srce.hr/280679    

Stranice: 955-960

________________________________________________________________________________________________________

“Book review: Guć, J.; Jurić, H. (eds.), “Nikola Visković: Pravo – Politika – Bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana”, Pergamena, Zagreb – Split, 2020”

Arsen Bačić,Ph. D., full member of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb; professor of Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; arsen.bacic@xnet.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6849-1107

Summary
Book review: Guć, J.; Jurić, H. (eds.), “Nikola Visković: Pravo – Politika – Bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana”, Pergamena, Zagreb – Split, 2020

Keywords: Nikola Visković, Pravo – Politika – Bioetika, In honorem

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.08    

Hrčak ID: 280679

URI: https://hrcak.srce.hr/280679

Pages: 955-960