JAKŠA BARBIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva - neka odabrana pitanja

Jakša Barbić

 

Sažetak

 

Raspravlja se nekoliko odabranih pitanja tužbe za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva. Razmatra se arbitrabilnost takva spora i, uz prijedlog za izmjenu propisa kojim se kod nas određuje arbitrabilnost, iznose razlozi za mogućnost da se spor rješava pred arbitražom. Obrađuje se tko su stranke u sporu o pobijanju odluke glavne skupštine i tko zastupa društvo. Razmatraju se predmet spora, pravo stranaka i umješača da sudjeluju u raspravljanju i raspolaganja stranaka u parnici. Iznosi se na kome je teret dokaza s obzirom na tvrdnje koje stranke iznose u parnici. Raspravlja se upis odluke glavne skupštine prije okončanja parnice o njezinu pobijanju u sudski registar i učinak tog upisa, nastavljanje parnice i izmjena tužbenog zahtjeva s posljedicama za vođenje spora i njegovo okončanje.

Ključne riječi

tužba za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva; arbitrabilnost; stranke u sporu i zastupanje; tužbeni zahtjev

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161636