IRYNA DIKOVSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Iryna Dikovska: Conflict of Laws Regulation of Contractual Dispositions upon Death...

Conflict of Laws Regulation of Contractual Dispositions upon Death: Should Ukraine Follow the EU’s Approach?

Iryna Dikovska; Dr. Jur., Associate Professor, Faculty of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine; irinadikovska@hotmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0728-3934

Summary
The paper analyses a possible conflict of laws regulation regarding an inheritance contract under current Ukrainian Private International Law in the absence of special conflict of laws rules that are applicable to contractual dispositions upon death. Since the EU Succession Regulation contains special conflict of laws rules applicable to the agreements as to succession, this paper evaluates the possibility of using its approaches for conflict of laws regulation of inheritance contracts, as they are known in Ukrainian law. Thus, this paper analyses the characterization of the agreement as to succession and conflict of laws rules applicable to it under the EU Succession Regulation. It is concluded that most of the rules of the EU Succession Regulation of the agreements as to succession should be accepted by Ukrainian legislation.

Keywords
conflict of laws regulation of contractual dispositions upon death; inheritance contract; agreement as to succession; the EU Succession Regulation; Ukrainian Private International Law

Pages: 377-409

Hrčak ID: 222628

URI
https://hrcak.srce.hr/222628

__________________________________________________________________________________________________

Uređenje nasljednopravnih ugovora s međunarodnim obilježjem: Treba li Ukrajina slijediti pristup Europske unije?

 

Dr. sc. Iryna Dikovska, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Nacionalnog sveučilišta Taras Shevchenko u Kijevu, 60 Volodymyrska Street, Kijev, Ukrajina; irinadikovska@hotmail.com;
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0728-3934

 

Sažetak
U članku se analizira moguće uređenje ugovora o nasljeđivanju s međunarodnim obilježjem prema trenutačnom ukrajinskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu u kojemu, međutim, nisu sadržana posebna pravila koja bi se primjenjivala na navedeni slučaj. S obzirom na to da Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (Uredba o nasljeđivanju) sadržava posebna kolizijska pravila primjenjiva na nasljednopravne ugovore, u radu se iznosi i procjena mogućnosti preuzimanja pravila iz Uredbe o nasljeđivanju te u njoj zastupljenih pristupa na ugovor o nasljeđivanju koji je priznat u ukrajinskom pravu. U vezi s time je posebno analizirana pravna priroda nasljednopravnih ugovora i kolizijskih pravila prema Uredbi o nasljeđivanju. Konačno se zaključuje da bi većinu pravila Uredbe o nasljeđivanju u vezi s nasljednopravnim ugovorima trebalo preuzeti i u ukrajinsko zakonodavstvo.

Ključne riječi
kolizijska pravila za nasljednopravne ugovore; ugovor o nasljeđivanju; ugovor s nasljednopravnim učinkom; Uredba EU-a o nasljeđivanju; ukrajinsko međunarodno privatno pravo

Stranice: 377-409

Hrčak ID: 222628

URI
https://hrcak.srce.hr/222628