HANO ERNST:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi

Hano Ernst

 

Sažetak
Nastavno na prethodno istraživanje o ulozi bračne stečevine u pravnom prometu nekretnina, autor u radu razmatra najnoviju praksu domaćih visokih sudova koja djelomično razvija, a djelomično odstupa od ranijih stajališta. Autor ukazuje na u odluci Ustavnog suda U-III-2013/2008 izraženo shvaćanje o isključenju od primjene bračnoimovinskog režima na nekretninu plaćenu pozajmljenim sredstvima, koje stoji u raskoraku sa u obiteljsko imovinsko pravo ugrađenom idejom o stjecanju suvlasništva ako se radi o zarađenim sredstvima financiranja tog stjecanja. Ukazuje se i na problem potencijalnog pobijanja bračnih ugovora kojima se ugovara različit omjer za korist pojedinog od njih, zbog oštećenja vjerovnika. U pogledu odluke U-III-103/2008 analizira se razvoj stajališta o nepotpunom zemljišnoknjižnom stanju i zaštiti povjerenja, naročito u kontekstu problema izbora odgovarajućeg primjenjivog prava, odgode primjene pravila o zaštiti povjerenja, te valjanosti ugovora o osnivanju hipoteke na cijeloj nekretnini od strane jednog bračnog druga, kao i pitanja proširenog djelovanja doktrine legitimnih očekivanja na ovršnopravni sustav. Kod navedenih pitanja uspoređuje se i razvoj stajališta Vrhovnog suda kao i odnos tih stajališta prema ustavnosudskoj praksi.

Ključne riječi
bračna stečevina; bračni ugovor; zaštita povjerenja; paulijanska tužba; ovrha

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147344