BUDISLAV VUKAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pomorski zakonik Republike Hrvatske i međunarodno pravo mora

Budislav Vukas

Pomorski zakonik Republike Hrvatske, kako onaj prvi iz 1994. godine, tako i njegova nova verzija iz 2004., uređuje pravni poredak uz hrvatske obale Jadrana, ali i pravne odnose brodova pod našom zastavom izvan prostora nad kojima Hrvatska ima suverenost, suverena prava i jurisdikciju, te cjelokupnu materiju pomorsku prava. U radu se isključivo obrađuju pitanja međunarodnog prava mora, usporedbom pravila Zakonika o međunarodnopravnim režimima uz naše obale s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora (1982.). Pri tome se posebna pažnja posvećuje režimu vanjskog pojasa, koji Hrvatska iz nepoznatih razloga nije proglasila, kao i režimu isključivog gospodarskog pojasa. Taj pojas Hrvatska nije uspostavila s punim njegovima sadržajem, što izaziva kritike hrvatske javnosti kao i odgađanje primjene toga novog režima s obzirom na države članice Europske unije. Međutim, i na takav “okrnjeni” gospodarski pojas neopravdano prosvjeduju dvije nama susjedne zemlje, članice Europske unije. Njihovo se uzrujavanje intenzivira zbog činjenice da je Hrvatske odlučila od 1. siječnja 2008. pravila o tome pojasu početi primjenjivati i na države članice Europske unije.
 
Ključne riječi: međunarodno pravo mora; neškodljivi prolazak;, vanjski pojas; isključivi gospodarski pojas; zaštićeni ekološko-ribolovni pojas

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445