A. WUDARSKI, T. JOSIPOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kompjutorizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu

 

Prof. Arkadiusz Wudarski ; Europa-Universität Viadrina, Collegium Polonicum, Polnisches und Europäisches Privatrecht, Postfach 1786, Frankfurt na Odri, Njemačka

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović ; Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Land Register Computerisation in Polish and Croatian Law

Arkadiusz Wudarski ; Europa-Universität Viadrina, Collegium Polonicum, Polnisches und Europäisches Privatrecht, Postfach 1786, Frankfurt am Oder, Germany
Tatjana Josipović ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Uvođenje modernih informatičkih tehnologija u zemljišnoknjižni sustav osnovni je preduvjet za uspostavljanje sustava javne evidencije nekretnina koji će korespondirati potrebama modernog tržišta nekretnina. Vođenje zemljišnih knjiga elektroničkom obradom podataka omogućuje veću transparentnost i publicitet podataka o nekretninama i nositeljima knjižnih prava. To potvrđuju poljska i hrvatska iskustva u kompjutorizaciji zemljišnih knjiga. Međutim, uvođenje elektroničke obrade podataka u zemljišnoknjižni sustav vrlo je zahtjevan proces ne samo u financijskom i tehničkom smislu, nego i u pravnom uređenju kako samog postupka kompjutorizacije tako i vođenja zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku. Posebni problemi prilikom preoblikovanja nastaju zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga s aktualnim pravnim i faktičnim stanjem nekretnina. Kompjutorizacija zbog toga nije svedena samo na “tehničku migraciju” ručno vođenih podataka u elektronički oblik, nego je povezana i s postupcima kojima se zemljišnoknjižni podaci aktualiziraju. Upravo je efikasna koordinacija tih postupaka sa samim postupkom kompjutorizacije zemljišnih knjiga još uvijek najveći izazov i za poljskog i za hrvatskog zakonodavca.

Ključne riječi
kompjutorizacija zemljišnih knjiga; EOP zemljišna knjiga; preoblikovanje; online zemljišna knjiga; zemljišnoknjižna migracija; baza zemljišnih podataka; zajednički informacijski sustav

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203469