BROJ 2 & 3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika: O znanstvenom i stručnom radu akademika Siniše Trive

 

Članci:

Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski: Tko su bili maiores civitatis

Doc. dr. sc. Zlata Đurđević: Povijesni razvoj kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj

Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo: Izgradnja modernog hrvatskog sudstva 1848-1918.

Univ. Prof. Dr. h. c. Dr. Walter H. Rechberger: Die Löschungsklage als notwendige Ergänzung des grundbücherlichen Rechtsschutzsystems

Prof. dr. sc. Stefan Georgievski: Nova načela građanskog pravosuđenja

Prof. dr. sc. Arsen Janevski: O dopuštenosti revizije u parnicama iz radnih odnosa po Zakonu o parničnom postupku Republike Makedonije

Prof. dr. sc. Trajan Bendevski: Arbitražni sporazum – odnos s osnovnim sporazumom u vezi s kojim je zaključen

Prof. Tibor Várady: On the option of a contractual extension of judicial review of arbitral awards or: what is actually pro-arbitration?

Prof. dr. sc. Aleš Galič: Pravo na saslušanje i pravna pravila

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika: Dokazivanje saslušanjem svjedoka u hrvatskom parničnom postupku

Prof. dr. sc. Alan Uzelac: Forma arbitražnog ugovora u hrvatskom pravu: novo uređenje, njegova ishodišta i perspektive daljnjeg razvoja

Doc. dr. sc. Jasnica Garašić: Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatskom pravu

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić: Primjena kolizijskih pravila i stranog prava u sudskom postupku

Prof. dr. sc. Damir Klasiček: Autonomija u međunarodnom privatnom pravu – novije tendencije

Prof. em. Ivo Grabovac: Učinci prigovora o prijevozu stvari i prtljage morem

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić: Postupak u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine

Mr. sc. Miljenko Appio Giunio: Mogućnosti napadanja arbitražne odluke

Mr. sc. Krešimir Musa: Tužba radi poništaja presude izbranog suda


Popis radova akademika Siniše Triva