JASMINKA PECOTIĆ KAUFMAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Jasminka Pecotić Kaufman: “Sankcioniranje fizičkih osoba za povrede tržišnog natjecanja, pokajnički

“Sankcioniranje fizičkih osoba za povrede tržišnog natjecanja, pokajnički program i novi čl. 65.a ZZTN-a”

Dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, predsjednica Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN), profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; jpecotic@net.efzg.hr; ORCID: 0000-0002-3598-7090

Sažetak
U ovom se radu, u svjetlu Direktive ECN+, analizira članak 65.a Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, uveden novelom tog propisa iz 2021. godine. Riječ je o odredbi čiji je cilj osigurati zaštitu fizičkih osoba, zaposlenika poduzetnika-pokajnika, od sankcija koje bi im mogle biti izrečene u vezi s njihovim sudjelovanjem u kartelu na koji se odnosi prijava za oslobođenje od novčane kazne. Smatra se da bi, ako takva zaštita ne bi postojala, bilo ugroženo korištenje institutom pokajništva, koji na razini Unije, ali i u pojedinim državama članicama, osigurava visoku razinu borbe protiv kartela. U radu se problematizira pitanje zaštite fizičkih osoba od upravnopravnih i kaznenopravnih sankcija u kontekstu hrvatskog prava tržišnog natjecanja, pri čemu se upozorava na određeni raskorak između hrvatskog sustava zaštite tržišnog natjecanja de lege lata i načina na koji je u članku 65.a Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja transponiran članak 23. Direktive ECN+.

Ključne riječi: pravo tržišnog natjecanja, Direktiva ECN+, pokajnički program, sankcije, fizičke osobe

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.09

Hrčak ID: 280136

URI: https://hrcak.srce.hr/280136

Stranice: 329-353

________________________________________________________________________________________________________

“Individual Sanctions for Infringements of Competition Law, Leniency Program and New Article 65a of the Croatian Competition Act”

 

Jasminka Pecotić Kaufman, Ph. D., Professor, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; jpecotic@net.efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3598-7090

Summary
This paper analyzes the new Article 65a of the Competition Act, introduced in 2021, in the light of the ECN+ Directive, which aims to ensure that natural persons, employees of a leniency applicant, are protected from sanctions in connection with their participation in the cartel to which the leniency application is related. It is generally considered that, in the absence of such protection, the use of the leniency programme, which ensures vigorous anti-cartel enforcement at the EU supranational level but also in some Member States, would be jeopardized. In this paper, we argue that there is a mismatch between the Croatian competition law system de lege lata and the way in which Article 23 of the ECN+ Directive was transposed in Article 65a of the Competition Act when it comes to protection from both administrative and criminal sanctions.

Keywords: competition law, ECN+ Directive, leniency programme, sanctions, natural persons

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.09

Hrčak ID: 280136

URI: https://hrcak.srce.hr/280136

Pages: 329-353