T. M. ŠOŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Interpretativne izjave uz međunarodne ugovore

Dr. sc. Trpimir M. Šošić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Interpretative Declarations to Treaties

Trpimir M. Šošić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Interpretativne izjave uz međunarodne ugovore u praksi je katkad teško razlikovati od rezervi uz međunarodne ugovore, pa se te dvije vrste jednostranih akata često miješaju, a nerijetko i izjednačavaju. Premda korištenje interpretativnih izjava kod sklapanja međunarodnih ugovora nije novina, one, za razliku od rezervi, nisu uređene bečkom kodifikacijom prava međunarodnih ugovora. Stoga se s pravom očekivalo da će Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo u Vodiču za praksu glede rezervi uz međunarodne ugovore, koji je usvojen 2011. nakon dugogodišnjeg rada na toj temi, dati jasne smjernice za razlikovanje interpretativnih izjava i rezervi te utvrditi eventualno postojeća specifična pravna pravila. S tih polazišta se u ovom radu, u svjetlu rješenja koja donosi Komisijin Vodič za praksu, najprije analizira pravna priroda i pojam interpretativne izjave u usporedbi s rezervom, a zatim se naznačuju temeljne odrednice mogućeg pravnog režima za interpretativne izjave.

Ključne riječi
međunarodni ugovori; rezerve; interpretativne izjave; Komisija za međunarodno pravo

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189253