NIKOL ŽIHA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nikol Žiha: “Deliktna odgovornost

liječnika u rimskom pravu”

 

Deliktna odgovornost liječnika u rimskom pravu

Dr. sc. Nikol Žiha, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; nikolz@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4105-5940

Sažetak
Predmet rada je deliktna odgovornost liječnika u rimskom pravu. Suprotno uvriježenoj percepciji rimskog društva da je “liječnik jedina osoba koja može nekažnjeno ubiti čovjeka” (Plinius, Nat. Hist. 29,8), paralelno s razvojem medicine pojavljuju se začetci odgovornosti liječnika za štetu prouzročenu vlastitom nepažnjom. Interpretacijom dostupnih pravnih izvora, osvrćući se osobito na situacije kada se u ulozi pacijenata nalazi rob te slobodna osoba, utvrđuju se ponajprije oblici pravne zaštite pacijenata. Posebna pozornost u središnjem dijelu rada posvećena je problemu kauzaliteta i razvoju subjektivne odgovornosti. Posljednji dio rada propituje oblike naknade štete te se na tim osnovama naposljetku donose zaključci o dosegu razvoja liječničke odgovornosti ex delicto.

Ključne riječi: deliktna odgovornost , lex Aquilia , medicus , šteta , rimsko pravo

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.03

Hrčak ID: 292001

URI: https://hrcak.srce.hr/292001  

Stranice: 1401-1435

________________________________________________________________________________________________________

Non-Contractual Liability of a Physician in Roman Law

Nikol Žiha, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; nikolz@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4105-5940

Summary
The subject of this paper is non-contractual liability of physicians in Roman law. Contrary to the common perception of Roman society, where “only a physician can commit homicide with complete impunity” (Plinius, Nat. Hist. 29,8), parallel to the development of medicine, rudimentary stages of a physician's liability for damage through negligence also evolved. Through the interpretation of available legal sources, focusing particularly on situations concerning slaves and free persons as patients, the forms of legal protection of patients are primarily determined. Special attention in the central part of the paper is devoted to the problem of causality and the development of fault-based liability. The last part of the paper examines the forms of compensation for damage, based on which conclusions are finally drawn about the extent of the development of medical liability ex delicto.

Key words: non-contractual liability , lex Aquilia , medicus , damage , Roman law

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.03

Hrčak ID: 292001

URI: https://hrcak.srce.hr/292001

Pages: 1401-1435