PROF. DR. D. DAVITKOVSKI, PROF. DR. PAVLOVSKA DANEVA, MR. D. GOCEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Perspektiva nevladina sektora u pružanju javnih usluga u Republici Makedoniji
 
Prof. dr. Borce Davitkovski
Prof. dr. Ana Pavlovska-Daneva
Mr. dr. Dragan Gocevski  
 
Nevladin sektor važan je čimbenik u razvoju, poticanju i poboljšanju kvalitete različitih javnih službi – od državnih do lokalnih. Praksa u mnogim europskim državama u posljednjih nekoliko desetljeća pokazuje trend prenošenja ovlasti za pružanje specifičnih usluga s državnih javnih ustanova na nevladine organizacije. U ovome se radu analizira potencijal nevladina sektora u Makedoniji za pružanje javnih usluga.
Ova studija daje uvid u odnos države prema nevladinom sektoru kroz pravnu analizu relevantnih zakonskih propisa kojima se u Makedoniji uređuje i potiče djelovanje nevladinih organizacija, kao i analizu zakonskog okvira u lokalnoj samoupravi, s pomoću kojega se procjenjuje sposobnost lokalnih vlasti da za dio poslova u javnoj službi angažiraju vanjske izvršitelje.
Broj aktivnih nevladinih organizacija u Makedoniji i glavnom gradu Skopju upućuje na zaključak da je nevladin sektor prilično aktivan. Grad Skopje već godinama aktivno podupire rad nevladina sektora, o čemu svjedoči i Strategija o suradnji s udrugama građana i zakladama, te usvajanje akcijskog plana za njezino ostvarivanje i provedbu. U usporedbi s razvijenim europskim glavnim gradovima 330 nevladinih organizacija u Skopju može se činiti kao relativno malen broj. Međutim, ne smije se zaboraviti da je Makedonija stekla neovisnost i postala demokratska država tek 1991. godine te da otada prolazi kroz spor i težak proces tranzicije čije se posljedice osjećaju i danas u stopi nezaposlenosti od 30 %. Unatoč svim poteškoćama, u Makedoniji postoji čvrsta i postojana volja za razvojem građanskog društva kao čimbenika u podizanju kvalitete javnih usluga.
 
Ključne riječi: tijela jedinica lokalne samouprave; nevladin sektor; javne usluge
 
Cijeli tekst dostupan na: