RATKO ZELENIKA; HELGA PAVLIĆ SKENDER;:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Primarni izvori prava multimodalnoga prometa

Ratko Zelenika, Helga Pavlić Skender, Sabina Kamnik Zebec

Jedna je od specifičnosti multimodalnoga transporta i prometa da se operatori multimodalnoga prometa i primatelji robe nalaze u različitim državama, a da se prijevoz robe obavlja s najmanje dva različita prijevozna sredstva, odnosno da u takvome transportnom procesu sudjeluju najmanje dvije različite grane prometa. Operator multimodalnoga transporta, kao najvažnija karika u organizaciji takvoga pothvata, mora dobro poznavati mnogobrojne pravne izvore koji uređuju odnose između pravnih subjekata u svakoj grani prometa odnosno pravna pravila važna za reguliranje odnosa između aktivnih sudionika prometnih sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svi se pravni izvori multimodalnoga prometa mogu podijeliti u dvije osnove skupine: primarne i sekundarne izbore prava multimodalnoga prometa. Predmet istraživanja autora u ovoj raspravi upravo su primarni izvori prava multimodalnoga prometa odnosno multilateralni izvori prava multimodalnoga prometa.
 
Ključne riječi: pravo; prometno pravo; multimodalni promet; multilateralni izvori; pravo multimodalnoga prometa

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445