BUDISLAV ML. VUKAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravnopovijesne reference u ustavnim preambulama država srednje i jugoistočne Europe u postkomunisti

Budislav ml. Vukas

 

 

Sažetak
Razmatrajući ustavne preambule ustava postkomunističkog razdoblja, autor analizira njihove pravnopovijesne reference, koje predstavljaju temelj njihova reafirmiranog demokratskog poretka, u nekim slučajevima povezanog s ponovnom uspostavom potpune državne neovisnosti. Navedena razmatranja autor smješta u širi općepovijesni kontekst sloma komunizma i značajnih promjena ukupnih međunarodnih odnosa. Razmatrajući ustave srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih država, autor uočava znatne razlike u predstavljanju pravnopovijesnih sadržaja u pojedinim državnim ustavima, od navođenja općih stilizacija o (pravno)povijesnom kontinuitetu državnosti, pa do primjera u kojima su ustavne preambule bogatije pravnopovijesnim sadržajima ili nekim osobitim odrednicama državnopravne baštine.

Ključne riječi
ustavne preambule; slom komunizma u Europi; pravna povijest

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171901