FRANCISZEK LONGCHAMPS DE BÉRIER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Franciszek Longchamps de Bérier: “The Historical Lawyer and the Goals of Legal Education"

Pravnik s povijesnom perspektivom i ciljevi obrazovanja pravnika 

Dr. sc. Franciszek Longchamps de Bérier, profesor Fakulteta prava i uprave, Jagelonsko sveučilište, Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poljska; f.lb@uj.edu.pl; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1485-0976

Sažetak
Loše stručno obrazovanje izvorište je niza problema koje je teško ispraviti tijekom kasnijeg rada. Navedeno vrijedi i za pravno obrazovanje koje je stoga potrebno oblikovati tako da proizvede kvalitetne intelektualce. Riječ je o sveučilišnoj naobrazbi u kojoj budući pravnik razvija jedinstven način razmišljanja i percipiranja svijeta oko sebe, a ona se razlikuje od naobrazbe bilo kojeg drugog intelektualca ili znanstvenika. Autor smatra da se tijekom obrazovanja budućih pravnika u njih treba usaditi sposobnost zauzimanja povijesne perspektive. Navedeno je važno s obzirom na oba moguća smjera u odabiru karijere za diplomirane pravnike: praksu i znanost. Velika se većina odlučuje za praksu, međutim, i glede nje treba istaknuti da pravo nema samo dogmatsku i komparativnopravnu perspektivu nego i povijesnu perspektivu diskursa i argumentacije. Oni koji se odluče za povijesnu vrstu argumentacije, kao i oni koji je razumiju i cijene, pravnici su s povijesnom perspektivom. Pravo se, naime, nalazi u neprekidnom procesu povijesnog razvoja, što pravnika s povijesnom perspektivom čini realističnim pravnikom. Takav pravnik, zahvaljujući svojoj osviještenosti o neizbježnim sukcesivnim promjenama u pravu, nema nikakvih iluzija o nepromjenjivosti konkretnih propisa te može stoga lakše procijeniti spektar takvih promjena i predvidjeti njihov budući razvoj. On je svjestan pogrešaka iz prošlosti pa ih može lakše izbjeći u budućnosti, a vjerojatno pritom može i drugima pomoći da ih izbjegnu.

Ključne riječi: obrazovanje pravnika, profil diplomiranog studenta, inovacije u obrazovanju, komparativni studiji, djelotvornost i učinkovitost propisa, rimsko pravo, pravna povijest

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.01

Hrčak ID: 280663

URI: https://hrcak.srce.hr/280663

Stranice: 777-797

________________________________________________________________________________________________________

“The Historical Lawyer and the Goals of Legal Education”

 

Franciszek Longchamps de Bérier, Ph. D., Professor, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poland; f.lb@uj.edu.pl; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1485-0976

Summary
Sloppy education results in misdirected graduates. We need to see legal education as a matter of shaping in adepts something that can be called caliber of intellect. It is referring to the university formation of a way of thinking and of perceiving the world that distinguishes legal studies from any other intellectual or scientific preparation. The author argues that legal education in the main must ensure that graduates are historical lawyers. There are two occupational paths open to law graduates, that of practitioners and that of scholars. The vast majority choose to be practitioners. Law adopts not only a dogmatic or comparative legal perspective, but also a historical perspective of discourse and argumentation. The users of this argumentation — and, one might say, everyone who appreciates it — are, on the strength of this fact, historical lawyers. Law is in a constant process of historical development, therefore a historical lawyer is a realist lawyer. The historical lawyer, with his awareness of the inevitable successive changes in the law, has no illusions as to the immutability of specific regulations, and is consequently more able to estimate the spectrum of such changes and what future amendments might entail. He is aware of the mistakes of the past and can thus take care to avoid them in the future — and, hopefully, help others to avoid them, too.

Keywords: legal education, graduate’s profile, educational innovation, comparative studies, efficacy and efficiency of law, Roman law, legal history

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.01

Hrčak ID: 280663

URI: https://hrcak.srce.hr/280663

Pages: 777-797