PROF. DR. SC. BOUČEK VILIM:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u uredbi Rim II

Vilim Bouček

U radu se razmatra čl. 6. st. 1. i 2. Uredbe Rim II. (Art. 6 par. 1 and 2 of the Rome II Regulation) koji sadrži posebne odredbe deliktnog statuta za radnje (engl. acts of) iz nepoštenog tržišnog natjecanja (engl. unfair competition) koje su primjenom Uredbe Rim II počev od 11. siječnja 2009. i u praksi unificirane. U određivanju mjerodavnog prava (engl. applicable law) za privatnopravne posljedice povrede odredaba o nepoštenom tržišnom natjecanju, u čl. 6. Uredbe Rim II primjenjuje se načelno poveznica locus laesionis koja in concreto upućuje na primjenu prava države tržišta (lex mercati) (arg. ex. t. 21. reč. 1. preambule Uredbe Rim II).
U drugoj situaciji pak, kada postoji tzv. bilateralno kršenje tržišnog natjecanja između dva tržišna takmaca (čl. 6. st. 2. Uredbe Rim), tada predleži mogućnost primjene lex loci communis, lex loci damni odnosno lex connexitatis.
Kada je riječ o odredbama deliktnog statuta koje se odnose na nepošteno tržišno natjecanje stranačka autonomija je isključena. (čl.6. st. 4. Uredbe Rim II).
Valja očekivati da će čl. 6. st. 1. i 2. Uredbe Rim II kao odredba europskog sekundarnog prava u praksi nacionalnih sudova pomoći afirmaciji privatnopravnih aspekata prava tržišnog natjecanja.

Ključne riječi
deliktni statut; nepošteno tržišno natjecanje; Uredba Rim II

Puni tekst dostupan na  

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137017