KRISTIJAN POLJANEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kristijan Poljanec: “Prikaz knjige: Tot, I.;

Slakoper, Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo

u poredbenopravnom kontekstu:

Petnaest godina Zakona o obveznim

odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta

u Zagrebu, Zagreb, 2022.”

 

Prikaz knjige: Tot, I.; Slakoper, Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.

Dr. sc. Kristijan Poljanec, viši asistent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; kpoljanec@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4912-1335

Sažetak
U 2020. godini obilježili smo petnaestu godišnjicu od donošenja Zakona o obveznim odnosima (ZOO) – stožernog propisa hrvatskog privatnog prava u čijem su nastanku značajnu ulogu imali prijašnje jugoslavensko obvezno pravo, međunarodni instrumenti, poredbeno-pravni utjecaji iz romansko-germanskog pravnog kruga i pravna stečevina Europske unije (EU). Ova važna obljetnica u hrvatskoj pravničkoj zajednici najavljena je međunarodnom znanstvenom konferencijom Zagreb International Conference on the Law of Obligations u prosincu 2019. g. , a jedan od njezinih vrijednih doprinosa poredbenopravnom izučavanju hrvatskog obveznog prava je nedavno objavljena monografija Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima.

Knjiga je objavljena u listopadu 2022. u izdanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uredili su je doc. dr. sc. Ivan Tot i prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper s Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o prvoj u nizu knjiga iz nakladničkog niza “Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu“ koji je pokrenut s ciljem sustavne i kontinuirane obradbe tema iz hrvatskog i poredbenog obveznog prava. Na gotovo 800 stranica teksta podijeljenog u pet dijelova i 18 poglavlja – popraćenog predgovorom, detaljnim sadržajem, tablicama kratica, pokrata, skraćenica citirane literature te kazalima odredaba ZOO-a, ostalih izvora i pojmova – autori su obradili niz obveznopravnih tema.

Ključne riječi: obvezno pravo , Zakon o obveznim odnosima , poredbeno pravo

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.07    

Hrčak ID: 292015

URI: https://hrcak.srce.hr/292015     

Stranice: 1499-1503

________________________________________________________________________________________________________

Book review: Tot, I.; Slakoper, Z. (eds.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022

Dr. sc. Kristijan Poljanec, Senior Assistant, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; kpoljanec@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4912-1335

Summary
Book review: Tot, I.; Slakoper, Z. (eds.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022

Key words: law of obligations , Croatian Obligations Act , comparative law

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.07     

Hrčak ID: 292015

URI: https://hrcak.srce.hr/292015     

Pages: 1499-1503