J. BROZOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Juraj Brozović, mag. iur.

MOGUĆNOST PODNOŠENJA TUŽBE NA UTVRÐENJE ZASTARE U DOMAĆEM I POREDBENOM PRAVU
 

Juraj Brozović, mag. iur., stručni suradnik – doktorand Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb; juraj.brozovic@pravo.hr

 

Stvarna prava u pravilu ne zastarijevaju. Iznimno, pravo stvarne služnosti prestaje zastarom, a opterećenik na raspolaganju ima tužbu na utvrđenje, kojom će postići brisanje stvarne služnosti iz zemljišne knjige. S druge strane, na zastaru tražbine dužnik se u pravilu poziva tako da istakne prigovor u kondemnatornoj parnici koju pokrene vjerovnik. O mogućnosti da dužnik istu svrhu postigne tužbom za utvrđenje u domaćoj literaturi gotovo da nije bilo spomena. U poredbenom pravu takvu je mogućnost široko razmatrala kako pravna znanost tako i sudska praksa. U ovom radu iznose se relevantna poredbena iskustva, kao i stajalište domaće literature, kako bi se odgovorilo na pitanja može li se u okviru hrvatskog građanskog postupka podnijeti tužba kojom bi se utvrđivala zastara tražbine, kakav bi trebao biti njezin predmet, kada se može smatrati da za njezino podnošenje postoji pravni interes te koje su pravne posljedice usvajanja takvog tužbenog zahtjeva.


Ključne riječi: zastara, utvrđenje zastare, tužba za utvrđenje zastare
 

 

DOMESTIC AND COMPARATIVE VIEWS ON INVOKING STATUTE OF LIMITATIONS IN DECLARATORY ACTION
 

Juraj Brozović, mag. iur., doctoral student, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; juraj.brozovic@pravo.hr
 

Generally, there are no limitation periods for property rights. Exceptionally, the right of servitude can be subject to the statute of limitations. In such situations, the owner will regularly file a declaratory action which can be used in order to delete the registration of the servitude from the land registry. On the other hand, the debtor regularly invokes the expiration of the limitation period in regard to a creditor’s claim by way of an objection in civil proceedings initiated by the creditor. Domestic literature barely mentions the possibility of the debtor to achieve the same purpose by using declaratory action. In comparative law, such a possibility is widely described by legal science and jurisprudence. This paper deals with relevant comparative experiences, as well as standpoints of domestic literature, in order to answer the question as to whether Croatian civil procedure allows such a declaratory action, what the subject-matter of such proceedings would be, when it can be considered that there is sufficient legal interest to file such an action, and what the consequences of its filing are.


Keywords: limitation, declaration of limitation, declaratory action