BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 70 2020 broj 5 / Issue no. 5

Sadržaj

 

Članci:

Doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Siniša Petrović: Oblik punomoći za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela u svjetlu odluke Visokog trgovačkog suda od 11. prosinca 2019. ... 569

Prof. dr. sc. Marko Baretić: Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu ... 595

Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, Dalia Pribisalić, mag. psych.: Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: o izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja ... 637

Prof. dr. sc. Marko Petrak: Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav (II). Codex Iuris Canonici i suvremeno hrvatsko pravo ... 675

 

Prikaz:

Branko Smerdel, “Ustavno uređenje Europske Hrvatske”, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

Narodne novine, Zagreb, srpanj 2020. (akademik Arsen Bačić) ... 709

________________________________________________________________________________________________

 

Contents

 

Articles:

Antun Bilić, Siniša Petrović: The Form of the Power of Attorney to Enter into a Share Transfer Agreement in the Light of the Decision of the High Commercial Court of 11 December 2019 ... 569

Marko Baretić: Unlawfulness as a Condition for Tort Liability in Croatian Law ... 595

Anna-Maria Getoš Kalac, Dalia Pribisalić: The Dark and the Bright Side of the Dark Figure of Crime: On the Challenges of Researching the Unknown and the Bliss of Ignorance ... 637

Marko Petrak: Canon Law and the Croatian Legal System (II). Codex Iuris Canonici and Contemporary Croatian Law ... 675

 

Review:

Branko Smerdel, “Ustavno uređenje Europske Hrvatske”, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

Narodne novine, Zagreb, 2020. (Arsen Bačić) ... 709