BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 71 2021 broj 2 / Issue no. 2

Sadržaj

 

Članci:

 

Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov: Hrvatska u konfliktnoj kohabitaciji (Milanović – Plenković) ... 131

Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić: “Mora se Konkordatu još i danas pripoznati pravna snaga, jer on izmedju valjano proglašenih zakona ne može iznimku činiti” ... 157

Izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Irena Majstorović, doc. dr. sc. Ivan Šimović: Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece ... 187

Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, doc. dr. sc. Mario Krešić: Poustavljenje hrvatskog pravnog poretka ... 221   

Doc. dr. sc. Matko Pajčić, doc. dr. sc. Marin Bonačić: Sporazumi o priznanju krivnje u postupcima pred međunarodnim kaznenim sudovima ... 255

 

Prikazi:

 

Ivana Jaramaz Reskušić, “Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona”, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2020. (Mirza Hebib, mag. iur.) ... 285 

“Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2020. (Martina Tičić, mag. iur.) ... 291

_____________________________________________________________________________________________________

Contents

 

Articles:

 

Biljana Kostadinov: Croatia in a Conflicting Cohabitation (Milanović – Plenković) ...131

Mirela Krešić: “The Concordat's legal force must be recognised still today, since there can be no exception among validly promulgated acts” ... 157

Vanja Branica, Irena Majstorović, Ivan Šimović: Family Mediation and Possibilities of Its Use in International Child Abduction Cases ... 187

Luka Burazin, Đorđe Gardašević, Mario Krešić: Constitutionalization of the Croatian Legal Order ... 221

Matko Pajčić, Marin Bonačić: Plea Agreements in Procedures Before International Criminal Courts ... 255

 

Reviews:

 

Ivana Jaramaz Reskušić, “Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona”, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2020 (Mirza Hebib) ... 285

“Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2020 (Martina Tičić) ... 291