ALDO RADOLOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Specifični postupovnopravni problemi u zaštiti prava osobnosti

Aldo Radolović 

Sažetak
Pravo osobnosti nova je i složena pravna doktrina. Materijalnopravne odredbe prava osobnosti mogu se pronaći u raznim područjima javnog i privatnog prava koje su, na žalost, neusuglašene, i to na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Zaštitu prava osobnosti osobito otežava činjenica što još uvijek ne postoje posebne procesnopravne odredbe za njegovu zaštitu, a koje su doista nužne. U radu se osobito naglašava i potreba educiranja sudaca radi ostvarivanja pravilne i zakonite zaštite prava osobnosti.

Ključne riječi
pravo osobnosti; neimovinsko građansko pravo; zaštita prava osobnosti; pojedina postupovnopravna pitanja u zaštiti prava osobnosti; teorija i sociologija prava osobnosti

 

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161659