DOC. DR. SC. N. MIJATOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu

 

Doc. dr. sc. Nikola Mijatović
 
      Imovinski su porezi porezni oblici čija je najčešća porezna osnovica vrijednost imovine. Budući da vrijednost imovine nije uvijek moguće utvrditi prema tržišnim kriterijima, nameće se potreba njezine procjene. U Njemačkoj je sustav procjene uređen Zakonom o procjeni (Bewertungsgesetz) koji sadržava opće i posebne propise o procjeni. Posebni propisi o procjeni sadržani su i u ostalim relevantnim zakonima (npr. Zakonu o porezu na dohodak, Einkommensteuergesetz). Zakon gospodarsku jedinicu određuje kao predmet procjene. Pritom razlikuje imovinu poljoprivrednih i šumskih gospodarstava, zemljišnu imovinu i poduzetničku imovinu. Kao mjere procjene vrijednosti imovine poznaje opću vrijednost i prateće vrijednosti, djelomičnu i poreznobilančnu vrijednost te prihodovnu vrijednost. Ističe se jedinična vrijednost kao vrijednost koja tvori poreznu osnovicu za više poreznih oblika. Unatoč pozitivnim ocjenama njemačkog sustava procjene koji pruža uvjete za ravnomjerno i objektivno prosuđivanje vrijednosti predmeta oporezivanja, kao prigovor ističe se da osnovu procjene, uz određene modifikacije, čine podatci iz 1964. odnosno 1935. godine.
 
Ključne riječi: gospodarska jedinica, mjere procjene vrijednosti, jedinična vrijednost
 
Puni tekst članka dostupan je na
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=52087