I. GRGUREV, I. VUKOREPA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ULOGA SINDIKATA U DOBA GOSPODARSKE KRIZE U HRVATSKOJ

Ivana Grgurev, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Ivana Vukorepa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN PERIOD OF ECONOMIC CRISIS IN CROATIA

Ivana Grgurev, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Ivana Vukorepa, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

U radu se propituje uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj. Nastoji se odgovoriti na pitanje što sindikati čine, a što bi trebali činiti radi ublažavanja negativnih učinaka gospodarske krize na prava radnika. U tu svrhu provedeno je istraživanje u prosincu 2013. godine i u siječnju 2014. godine. Odaslan je upitnik s 22 pitanja na 160 elektroničkih adresa sindikata svih razina u Hrvatskoj. Cilj je bio usporediti sindikalnu aktivnost u doba krize s njihovom aktivnošću prije krize te doznati kako oni sami vide svoju ulogu u doba krize. Osim toga, istraživanje je trebalo pokazati trendove u sindikalnom članstvu i razinu radničkih prava u doba krize. Rezultati istraživanja upućuju na porast industrijskih akcija u doba krize, utjecaj krize na pad sindikalnog članstva te načelnu spremnost sindikata da u dogovoru s poslodavcima privremeno prilagode uvjete rada i smanje prava radnika zbog krize. Međutim, razmrvljenost sindikalne scene i nedovoljna razvijenost socijalnog dijaloga te neprikladan legislativni odgovor, među ostalim, pokazali su se kao prepreka pri pronalaženju prikladnih i brzih rješenja usmjerenih ka fleksibilizaciji radnih odnosa u doba krize.

 

Ključne riječi: sindikat, gospodarska kriza, Republika Hrvatska