HANO ERNST, DIPL. IUR., PROF. DR. SC. TATJANA JOSIPOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
JAVNI BILJEŽNICI I JAVNI REGISTRI

 

Hano Ernst, dipl. iur.                                                                                             
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović                                                                          
                                                                                                                                   
Uvodno autori govore o funkcionalnoj povezanosti javnih bilježnika i javnih registara, te analiziraju njihove temeljne pravne i društvene uloge. U nastavku je prvo prikazana uloga javnih bilježnika u pripremnim radnjama za registraciju podataka u kojima javnih bilježnici ne sudjeluju neposredno u registarskom postupku niti komuniciraju s registrom, već pripremaju ispostave koje služe kao temelj upisa u kasnijem registarskom postupku. Analizirana je njihovo sudjelovanje u postupku sastavljanja tabularnih isprava za zemljišnu knjigu i upisnik osiguranja te za osnivanje i poslovanje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj i komparativnopravno. U drugom dijelu rada prikazana je uloga javnih bilježnika u samim registarskim postupcima, bilo kroz komunikaciju s registarskim tijelom, bilo da sami vrše promjene u registru kojeg vode. Posebno su prikazani i registri u drugim zemljama u čijem poslovanju sudjeluju javni bilježnici, a koji još ne postoje u Republici Hrvatskoj. Analizirane su mogućnosti razvoja zemljišnoknjižnog sustava u smislu povezivanja sa javnobilježničkom službom radi omogućavanja elektroničke komunikacije, te postojeće prepreke tom razvoju i modaliteti otklanjanja tih prepreka. Prikazano je uspješno provedeno eksperimentalno uključivanje javnih bilježnika u postupak registracije trgovačkih društava, kao i njihovo sudjelovanje pri registraciji oporuka. U posljednjem dijelu rada prikazana je uloga javnih bilježnika kod uvida u registar i povezanim radnjama kao što su izdavanje izvadaka, potvrđivanje činjenica i davanje obavijesti. Autori zaključuju o promjenama u tradicionalnim ulogama javnog bilježnik te ističu upravo vezu s javim registrima kao temeljnu novu odrednicu javnobilježničke službe. 
            Ključne riječi: javni bilježnik, zemljišna knjiga, sudski registar, registar oporuka, javni upisnik
 
Cijeli tekst dostupan na
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=70290