PROF. DR. G. LAŽETIĆ BUŽAROVSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uloga centara za socijalnu skrb i javnog tužiteljstva prema Zakonu o maloljetničkom pravosuđu
 
Prof. dr. Gordana Lažetić-Buzarovska
 
U ovome članku autorica se bavi neformalnim postupanjem s maloljetnicima prema nedavno donesenom Zakonu o maloljetničkom pravosuđu. Zakonom je predviđen čitav niz novih postupaka u radu s maloljetnicima, a maloljetničko pravosuđe postalo je novi formalni dio kaznenog pravosuđa. Uloga svakog od subjekata, kao i njihovi međusobni odnosi tijekom postupka, prikazani su dijagramom, što olakšava razumijevanje samih uloga i u kojem trenutku svaki od subjekata nastupa.
Autorica podrobno objašnjava postupke pri poduzimanju posebnih mjera pomoći i zaštite, kao i za pregovaranje u postupku za naknadu štete, što će provoditi Centar za socijalnu skrb. U te su postupke uključeni obitelj, škola, policija, oštećena osoba i neke institucije za odgoj i obrazovanje maloljetnika.
Analiziraju se i postupci koje može poduzeti javni tužitelj u zamjenu za pokretanje formalnog kaznenog postupka. Ti postupci uključuju dogovor o pokretanju postupka za naknadu štete, posredovanje, mirenje, određivanje kazne bez pripremnog postupka te postupak za poseban oblik davanja sporazumnog priznanja za maloljetnike.
 
 Ključne riječi: centar za socijalni rad; državni odvjetnik; maloljetničko pravo
 
Cijeli tekst dostupan na: