M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Počinitelji kaznenih djela prema talijanskoj pozitivističkoj školi u svjetlu zauzetih shvaćanja pozitivnopravne teorije

Marta Dragičević Prtenjača, mag. iur.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Perpetrators as Seen by the Italian Positivist School in Light of Contemporary Legal Theory

Marta Dragičević Prtenjača ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Autorica se u radu bavi pitanjem genetske predisponiranosti za činjenje kaznenih djela s obilježjima nasilja te povlači paralelu tipologije počinitelja prema postavkama Talijanske pozitivističke škole i odgovarajuće klasifikacije počinitelja u suvremenom kaznenom pravu. U okviru teme referira se i na rezultate novijih istraživanja o utjecaju genetike i hormona kao endogenih čimbenika antisocijalnog i kriminalnog ponašanja.

Ključne riječi
pozitivistička škola; Ferrijev pentagon; neubrojivost; smanjena ubrojivost; genetska predisponiranost

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195819