ANA HORVAT:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010.
 
Ana Horvat
 
Autorica razmatra značenje pojma “autohtonosti”, njegovu komparativno-pravnu uporabu te konkretnu primjenu u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Kao dio hrvatskog ustavnog prava od Izvorišnih osnova u njihovu prvom obliku 1990. do danas, potvrdio se kao institut diskriminatornog pravnog učinka, negativnih komparativno-pravnih konotacija te kao sredstvo svakodnevne političke trgovine pravima nacionalnih manjina. Budući da se jednako upotrebljava i u novim prijedlozima promjena Ustava Republike Hrvatske 2009. – 2010., autorica misli da ga valja trajno ukloniti iz ustavnog teksta.
 
Ključne riječi: autohtonost; nacionalne manjine; ustavne promjene; izborno zakonodavstvoPuni tekst dostupan na