S. BARIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načelo jednakosti u Italiji: ustavnopravni koncept u službi “punog razvoja osobnosti”

Prof. dr. sc. Sanja Barić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska

 

The Principle of Equality in Italy: The Constitutional Law Concept in the Service of “Full Development of the Human Person”

Sanja Barić ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia

 

Sama riječ “jednakost” ima prilično snažnu i uvjerljivu retoričku snagu i to ne samo zbog stvari na koje se odnosi, nego i s obzirom na vrstu riječi. Ona ujedinjuje dvije paradoksalne značajke: čini se da je jedna stvar svim ljudima, a ipak različita za različite ljude. Izričaj Ustava Italije, kao i tumačenja Ustavnog suda Italije, otkrivaju shvaćanje da jednakost nikada ne djeluje samostalno i kao apstraktni koncept, već ju valja pojmiti u potpunosti i kompleksnosti životnog konteksta u potrazi za razumijevanjem što to znači puni razvoj osobnosti građana. Interpretativno oruđe, načelo razumnosti, komparatori i samostalni testovi primjenjuju se uz posredovanje st. 2. čl. 3. i ostalih ustavno zajamčenih ljudskih prava. Upravo posebne ustavne odredbe daju nam naslutiti kritične točke talijanskog društva u odnosu na načelo jednakosti: položaj žena, jezičnih manjina i međuvjerski odnosi.

Ključne riječi
načelo jednakosti; ustavno sudovanje; komparator; načelo razumnosti; Italija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203473