BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

  • Prof. dr. sc. Željko Horvatić: Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija
  • Prof. dr. sc. Šefko Kurtović: Raspuštanje parlamenta, neposredna demokracija i njezine zloporabe
  • Mr. sc. Petar Miladin: Bankarsko obavještavanje i društva za zaštitu kreditne sigurnosti
  • Marko Baretić, dipl. iur.: Založno pravo na zrakoplovu u hrvatskom pravnom sustavu - II dio
  • Doc. dr. sc. Ljiljana Maurović: Uskladivanje prava investicijskih fondova Republike Hrvatske s pravom Europske unije

Osvrti i prikazi:

  • Željko Dupelj i Zlatan Turčić: Komentar Zakona o općem upravnom postupku (dr. sc. Jadranko Crnić)
  • Marko Pavliha: Prevozno pravo - pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage (prof. dr. sc. Velimir Filipović)
  • Damir Aviani: Parlamentarni ombudsman (Anamarija Musa, dipl. iur.)
  • Petar Šarcevic i Paul Volken: Yearbook of Private International Law (mr. sc. Davor Adrian Babic)
  • Okrugli stol: Posebni obiteljski sudovi u Republici Hrvatskoj - potrebe, mogucnosti, nadležnost (Ivana Milas, dipl. iur.)

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur)

Pravna bibliografija (Ana Šaric-Radocaj, prof., Marino Jureković, dipl. iur, )