BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 • Doc. dr. sc. Jasna Omejec, Granice ovlasti ustavnog suda u postupku ocjene suglasnosti zakona s ustavom
 • Ivana Goranic, dipl. iur., Diskriminacija u odlukama Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i protokol 12. zu Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 • Doc. dr. sc. Edita Culinovic Herc, Financijska transparentnost (javnih) dionickih društava ? trendovi u europskom pravu društava I moguči utjecaj na hrvatsko pravo
 • Doc. dr. sc. Vilim Bouček, Hrvatski zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i međunarodno kartelno privatno pravo
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Uredba Vijeca (EZ) br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova
 • Mirko Klaric, dipl. iur, O elektronskoj upravi
 • Mr. sc. Nika Sokol Knjaz, Ucinci trgovinske liberalizacije i reforme carinskog sustava Republike Hrvatske

Prikazi:

 

 • Tatjana Josipović, Pravni promet nekretnina u europskoj uniji (mr. sc. M. Baretic)
 • Alan Uzelac, Teret dokazivanja (mr. sc. Zvonimir Mataga)
 • Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Zagreb, 2. listopada 2003. (Hano Ernst, dipl. iur.)
 • Novo nasljednopravno uređenje, Zagreb, 6-7. listopada 2003. (Hano Ernst, dipl. iur.)

 

 

In memoriam prof. dr. sc. Nikša Miloševic (1930-2003)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šaric-Radocaj, prof.; Marino Jureković, dipl. iur)