MARTA DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, REANA BEZIĆ, MARINA ZAGOREC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marta Dragičević Prtenjača, Reana Bezić, Marina Zagorec:Vizura hrvatskog maloljetničkog kaznenog...

Vizura hrvatskog maloljetničkog kaznenog prava pri odlučivanju o maloljetničkom zatvoru i njegovu pridržaju – postoje li kriteriji ili je sve diskrecijska odluka suda

 

Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; marta.dragicevic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9666-4765 

Dr. sc. Reana Bezić, asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; rbezic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1299-0860

Dr. sc. Marina Zagorec, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb; marina.zagorec@zagreb.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9392-8155 

 

 

Sažetak

Sudovi za mladež diljem Hrvatske izriču sankcije maloljetnim počiniteljima kaznenih djela (maloljetnicima). Pri odlučivanju i odabiru sankcije imaju velike diskrecijske ovlasti što posljedično može dovesti i do neujednačenosti sudske prakse u maloljetničkom kaznenom pravu. Posebno se spornim pokazalo pitanje odlučivanja o primjeni maloljetničkog zatvora (koji se primjenjuje ultima ratio) te njegove modifikacije – pridržaja maloljetničkog zatvora. Stoga se u radu istraživanjem nastojalo razmotriti i uvidjeti postoje li određeni formalni kriteriji za razgraničenje pri odabiru primjene maloljetničkog zatvora od njegova pridržaja, odnosno kriteriji kojima se suci vode pri odlučivanju kada i u kojim slučajevima primijeniti maloljetnički zatvor, a kada njegov pridržaj. Slijedom toga, postavljena je i hipoteza (H): Postoje kriteriji za razgraničenje primjene maloljetničkog zatvora od pridržaja maloljetničkog zatvora. Za provjeru hipoteze u istraživanju se koristila normativno-deskriptivna, kvalitativna i deskriptivna analiza.

Ključne riječi: maloljetnički zatvorpridržaj maloljetničkog zatvoraodmjeravanje kaznediskrecijska ovlast suda

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.03

Hrčak ID: 266108

URI: https://hrcak.srce.hr/266108

Stranice: 377-409

_____________________________________________________________________________________________________

The Croatian Juvenile Justice System Through Case Law Concerning Juvenile Incarceration and Reservation of the Right to Impose the Sentence of Juvenile Incarceration – Are There Criteria or Do the Courts Have Total Discretion?

 

Marta Dragičević Prtenjača, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; marta.dragicevic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9666-4765

Reana Bezić, Ph. D., Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; rbezic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1299-0860

Marina Zagorec, Ph. D., Head of the City Office for Property Affairs, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb; marina.zagorec@zagreb.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9392-8155 

 

Summary

Juvenile courts throughout Croatia impose sanctions on juvenile offenders (juveniles). Their decision-making often raises issues of their discretion in deciding on the application of juvenile sanctions, especially juvenile incarceration and its suspension (Reservation of the Right to Impose the Sentence of Juvenile Incarceration), which can be a significant issue in terms of the uniformity of the juvenile case law. Therefore, the research sought to examine whether there are certain formal criteria for distinguishing the application of juvenile incarceration from its suspension (Reservation of the Right to Impose the Sentence of Juvenile Incarceration), or if there are criteria that judges use when deciding when and in which cases to apply juvenile imprisonment, and when its suspension. Consequently, the following Hypothesis is set: There are criteria for distinguishing the application of juvenile incarceration from the suspension of sentence of juvenile incarceration (Reservation of the Right to Impose the Sentence of Juvenile Incarceration). Normative - descriptive, qualitative and descriptive analyses were used to test the hypothesis in the research.

Keywords: juvenile incarcerationsuspended sentence (Reservation of the Right to Impose the Sentence of Juvenile Incarceration)sentencingthe discretion of courts in decision making

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.03

Hrčak ID: 266108

URI: https://hrcak.srce.hr/266108

Pages: 377-409