V. SMOKVINA, T. RUBEŠA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Gospodarska sloboda kretanja profesionalnih sportaša kao radnika u Europskoj uniji s naglaskom na pravne izvore i odluku Bernard

Dr. sc. Vanja Smokvina ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska
Tea Rubeša, mag. iur., Kastavska cesta 28, Matulji

 

Freedom of Movement of Professional Sportspeople as Workers in the European Union with Emphasis on the Legal Sources and the Bernard Judgement

Vanja Smokvina ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia
Tea Rubeša, Kastavska cesta 28, Matulji

 

Temeljne gospodarske slobode Europske unije, pogotovo gospodarska sloboda kretanja radnika, područje su iznimno opsežnog znanstvenog istraživanja, velikog broja sudskih odluka Suda Europske unije i ostalih zakonodavnih i drugih akata primarnog i sekundarnog prava Europske unije. Kada svemu tome dodamo područje sporta i sportskog prava, dolazimo do novih i iznimno važnih spoznaja karakterističnih te ponajviše primjenjivih i za druga područja, ne samo za slobodu kretanja radnika. Pretežiti je stav pravne teorije da sportsko pravo danas predstavlja novu, posebnu granu prava, unatoč postojanju i oprečnih mišljenja. U radu se sudskom praksom Suda Europske unije te najznačajnijih izvora mekog prava Europske unije analiziraju i razmatraju važni čimbenici tog područja, europskog sportskog prava. S druge strane valja naglasiti da je Lisabonski ugovor otvorio jednu sasvim novu dimenziju u području odnosa sporta i prava Europske unije. Naglasak je stavljen na posljednju odluke Europskog suda iz područja slobode kretanja radnika nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, na odluku Bernard. Navedena je odluka iznimno važna u pogledu analize utjecaja prava EU-a na ugovorne odnose sportaša radnika sa sportskim klubovima poslodavcima.

 

Ključne riječi
sport; sportsko pravo; Europska unija; sportaši; radnici; sloboda kretanja

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184252