IGOR MARTINOVIĆ, IVANA RADIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Igor Martinović, Ivana Radić: “Neformalno

sporazumijevanje nakon započinjanja

rasprave u kaznenom postupku: iskustva

praktičara i teorijska analiza”

 

Neformalno sporazumijevanje nakon započinjanja rasprave u kaznenom postupku: iskustva praktičara i teorijska analiza

Dr. sc. Igor Martinović, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka; imartinovic@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7648-2443

Dr. sc. Ivana Radić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; iradic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4946-6437

Sažetak
Zakonom o kaznenom postupku predviđeni su različiti konsenzualni oblici postupanja, uključujući i odredbe čl. 417.a st. 6. i 7. ZKP-a, kojima se ograničavaju ovlasti suda u odmjeravanju kazne za slučaj da se okrivljenik suglasi s kaznenopravnom sankcijom koju je predložio državni odvjetnik. Provedeno istraživanje pokazalo je da se ta odredba u praksi shvaća ekstenzivno, kao oslonac za neformalno sporazumijevanje stranaka prije očitovanja o krivnji, ali i da se i nakon očitovanja o krivnji u praksi nerijetko nastavljaju različiti oblici bilateralnih i trilateralnih dogovaranja o konačnom ishodu kaznenog postupka. U navedenom su istraživanju izloženi i analizirani stavovi i iskustva domaćih pravnih praktičara o toj problematici, s ciljem da se dozna u kojoj su mjeri prisutni i na koji se način u praksi manifestiraju različiti oblici neformalnog sporazumijevanja. Kako bi se dobiveni rezultati bolje razumjeli, u početnom su dijelu rada iznesena teorijska razmatranja o neformalnom sporazumijevanju s aspekta temeljnih načela kaznenog postupka. U tom su dijelu autori iznijeli i argumentirali svoje mišljenje o tome koji su oblici neformalnog sporazumijevanja pravno prihvatljivi i pod kojim uvjetima. U zaključku su rezimirani rezultati istraživanja te se uputilo na određene konceptualne manjkavosti hrvatskog kaznenog procesnog zakonodavstva i prakse.

Ključne riječi: sporazumijevanje, neformalno sporazumijevanje, kazneni postupak, priznanje okrivljenika

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.03

Hrčak ID: 300871

URI:  https://hrcak.srce.hr/300871

Stranice: 65-86

________________________________________________________________________________________________________

Informal Plea Bargaining After the Beginning of the Main Hearing in Croatian Criminal Procedure: Experiences of Practitioners and Theoretical Analysis

Igor Martinović, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, 51000 Rijeka; imartinovic@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7648-2443

Ivana Radić, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; iradic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4946-6437

Summary
In Croatian criminal procedure law, there is a number of consensual forms of proceedings, including the provisions of Article 417.a paragraphs 6 and 7 of the Criminal Procedure Act, which limit the sentencing powers of the court if the defendant agrees to the sanction proposed by the state attorney. In order to determine how these provisions are understood and applied by legal practitioners, semi-structured interviews were conducted with 20 judges, 20 state attorneys and 20 criminal defence attorneys from the four largest Croatian cities. The interviews showed that the aforementioned provisions are extensively understood and that they serve as a pretext for various forms of informal negotiations between all of the three categories of participating legal professionals. In order to interpret the results more accurately, the initial part of the paper provided some theoretical considerations about informal plea bargaining from the aspect of the fundamental principles of Croatian criminal procedure. In that chapter, the viewpoints of the authors are elaborated as regards the forms of informal plea bargaining, and the conditions under which it could be deemed legally permissible. In the conclusion, the results of the research are summarized and certain conceptual shortcomings of the Croatian regulation and common legal practice are pointed out.

Key words: plea bargaining, informal plea bargaining, criminal procedure, confession by the defendant

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.03

Hrčak ID: 300871

URI: https://hrcak.srce.hr/300871

Pages: 65-86