KATARINA K. RADOJA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Povreda procesnih prava osoba s invaliditetom

Katarina Knol Radoja ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

 

THE VIOLATION OF PROCEDURAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Katarina Knol Radoja, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer

University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek; kknol@pravos.hr

 

Sažetak
Osobe s invaliditetom posebno su osjetljiva i marginalizirana društvena skupina često izložena diskriminaciji i različitim oblicima kršenja temeljnih ljudskih prava. Cilj ovoga rada jest analizirati sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava koja se tiče povrede prava osoba s invaliditetom te razmotriti usklađenost domaćeg obiteljskog procesnog zakonodavstva sa spomenutom praksom i odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Nakon provedene analize dolazi se do zaključka da je Republika Hrvatska u odnosu na povrede prava osoba s invaliditetom bila česta stranka u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, ali bi najnovije izmjene Obiteljskog zakona trebale pridonijeti tomu da se takvo stanje promijeni u pozitivnom smjeru. Da bi poštivanje temeljnih ljudskih (procesnih) prava osoba s invaliditetom bilo na još višoj razini, autor predlaže, osim provedenih izmjena u obiteljskom zakonodavstvu, također pro futuro razmotriti i izmjene odredaba koje se tiču ovih osoba u Zakonu o parničnom postupku te u drugim propisima.

Ključne riječi: poslovna sposobnost; pravično suđenje; pristup sudu; Europski sud za ljudska prava