J. KRAKIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Međunarodna teritorijalna uprava  
 
 Josip Krakić
 
Pojam međunarodne teritorijalne uprave aktualiziran je u teoriji međunarodnog prava uspostavom misija UN-a u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Istočnom Timoru. U tim misijama UN preuzima punu upravu nad državom ili teritorijem uspostavljajući lokalnu vlast na koju postupno prenosi ovlasti. Razmatraju se povijesni primjeri gdje su međunarodne organizacije i ranije preuzimale upravu nad teritorijima te se analiziraju sličnosti s drugim institutima međunarodnog
prava: vazalitetom, protektoratom, protekcijom, kondominijem, mandatima i starateljstvima, ratnom okupacijom. Razmatra se utemeljenost takve međunarodne uprave u međunarodnom pravu, ovlasti upravitelja, ciljevi takve uprave te moguća primjena u budućnosti.  
 
Ključne riječi: međunarodna teritorijalna uprava; UN; Kosovo; Istočni Timor; visoki predstavnik u BiH; mirovne misije; humanitarne intervencije
 
Puni tekst dostupan