DR. SC. T. ROGIĆ LUGARIĆ, DOC. DR. A. MAKSIMOVSKA VELJANOVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Samooporezivanje kao izvor financiranja lokalnih jedinica - hrvatska i makedonska iskustva
 
Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Doc. dr. Aleksandra Maksimovska Veljanovski
 
U suvremenim je uvjetima jedan od nezaobilaznih trendova u lokalnim sustavima decentralizacija, napose fiskalna. U tom se ozračju posebice naglašava financijska autonomija lokalnih jedinica i na rashodnoj i na prihodnoj strani. Rastući je naglasak na izvorima financiranja lokalnih javnih usluga, posebice u kontekstu često nedostatnih sredstava, ali i odgovornosti lokalnih vlasti za pružene javne usluge. Na lokalnim je razinama možda ta odgovornost to veća s obzirom na to da je riječ o “najneposrednijoj” razini vlasti, razini koja bi trebala moći ponajbolje identificirati potrebe građana i odgovoriti na njih. Na tom su tragu, posebice na lokalnim razinama, primjetne novije prakse uključivanja građana u pojedine faze proračunskog ciklusa. U tim se okvirima javlja i pitanje uporabe samooporezivanja, specifičnog instrumenta financiranja javnih dobara.
 
 Ključne riječi: decentralizacija; financijska autonomija; sudjelovanje građana; samooporezivanje
 
Cijeli tekst dostupan na: