LJUBO RUNJIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Reforma Ujedinjenih naroda

 

Ljubo Runjić, dipl. iur.
 
U radu se obrađuje dosadašnji tijek reforme Ujedinjenih naroda. Posebno se analiziraju tri glavna smjera reforme istaknuta u izvješću Visokog panela. Uz reformu sustava kolektivne sigurnosti, razmatraju se značajne institucionalne promjene, pri čemu se naglasak stavlja na reformu Vijeća sigurnosti. Posljednji dio rada obrađuje reformu upravnog aparata Ujedinjenih naroda.
Ključne riječi: reforma, Ujedinjeni narodi, Vijeće sigurnosti, kolektivna sigurnost.
 
Puni tekst članka na