LEO CVITANOVIĆ, DAVOR DERENČINOVIĆ, MARTA DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Marta Dragičević Prtenjača: Nezastarijevanje ratnog profiterstva

Nezastarijevanje ratnog profiterstva u raljama načela zakonitosti, pravednosti i učinkovitosti

 

Dr. sc. Leo Cvitanović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; leocvitanovic@gmail.comORCID ID: orcid.org/0000-0001-8383-5262

Dr. sc. Davor Derenčinović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb te predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; davorderen@yahoo.comORCID ID: orcid.org/0000-0002-4146-7905

Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; marta.dragicevic@pravo.hrORCID ID: orcid.org/0000-0001-9666-4765

 

Sažetak
Promjenama Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine, kojima je, među ostalim, u hrvatski ustavnopravni i kaznenopravni poredak uvedeno nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije te donošenjem Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije kao implementacijskog propisa 2011. godine, potaknute su brojne polemike u hrvatskoj stručnoj javnosti o tome zadire li se tim promjenama, koje su bez presedana ne samo u hrvatskom već i u komparativnom pravu, u temeljna načela kaznenog prava i jesu li one u skladu s načelom vladavine prava. Proponenti tih promjena isticali su kako je njihova svrha bila ispravljanje nepravdi do kojih je dovelo neprocesuiranje ratnog profiterstva u tranzicijskom razdoblju (u radu se termin “ratno profiterstvo” koristi kao generički za kaznena djela koja ne zastarijevaju na temelju članka 31. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske i Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije) i osnaživanje nacionalnog gospodarstva povratom nezakonito stečene imovinske koristi. S druge strane, oponenti, među kojima su i autori ovoga rada, isticali su kako je takav način ispravljanja “tranzicijske nepravde” u svojoj osnovi bio pogrešan, u suprotnosti s brojnim aspektima načela legaliteta, ali i načela efektiviteta, jer je nedvojbeno dokazano da se ovaj model u praksi nije pokazao učinkovitim pa stoga njime nisu ostvareni ambiciozno najavljivani ciljevi tzv. tranzicijske pravednosti. Polazeći od svojih prijašnjih radova o retroaktivnosti zastarijevanja, koja je nespojiva s mješovitom pravnom prirodom zastare kaznenog progona s pretežito materijalnopravnim obilježjima, autori u ovom radu raščlanjuju koncept nezastarijevanja ratnog profiterstva, njegovo značenje, doseg i učinkovitost. Također se bave pitanjem daljnje sudbine koncepta nezastarijevanja ratnog profiterstva i posljedicama koje je taj koncept prouzročio sustavu hrvatskog kaznenog pravosuđa.

Ključne riječi: ratno profiterstvopretvorba i privatizacijazastaranezastarijevanjenačelo zakonitostinačelo pravednostinačelo učinkovitosti

Hrčak ID: 227076

URI: https://hrcak.srce.hr/227076

Stranice: 459 - 486

_________________________________________________________________________________________________

 

Exemption from the Statute of Limitations for War Profiteering in the ‘Jaws’ of the Principles of Legality, Justice, and Efficiency

 

Leo Cvitanović, Ph. D, Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; leocvitanovic@gmail.comORCID ID: orcid.org/0000-0001-8383-5262

Davor Derenčinović, Ph. D, Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; president of the Croatian Academy of Legal Sciences, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; davorderen@yahoo.comORCID ID: orcid.org/0000-0002-4146-7905

Marta Dragičević Prtenjača, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; marta.dragicevic@pravo.hrORCID ID: orcid.org/0000-0001-9666-4765

 

Summary
An exemption from the statute of limitations for war profiteering and criminal offences committed during privatization was introduced in the Croatian legal system by constitutional amendments in 2010. As a follow-up, the pertinent act (Law on Exemption) was adopted in 2011. These novelties with retroactive effect were unprecedented not only in Croatian but also in comparative law. They have also sparked numerous controversies among scholars. The proponents of these changes emphasized that their purpose was to correct the injustices that had led to the non-prosecution of war profiteering and privatization crimes. On the other hand, the opponents, including the authors of this paper, emphasized that such a method of correcting "transitional injustice" was wrong. They believed this solution to be contrary to the principle of legality (prohibition of ex post facto legislation, the requirement of the clarity of law), the principle of justice and principle of efficiency. This paper analyzes the concept of retroactive statute of limitations exemption for war profiteering, its meaning, scope, and effectiveness. The authors address the issue of future development of this concept as well as the consequences that it has had for the Croatian criminal justice system.

Key words: war profiteeringprivatizationstatute of limitationsexemption from the statute of limitationsprinciple of legalityprinciple of justiceprinciple of efficiency

Hrčak ID: 227076

URI: https://hrcak.srce.hr/227076

Pages: 459 - 486