POSEBNI BROJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

 

 

In honorem (prof. dr. sc. Zoran Parać)

 

 

Članci

 

Prof. dr.sc. Vilim Gorenc; mr. sc. Andrea Pešutić: Razgraničenje organizatora i posrednika putovanja

 

Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc: Položaj (kvalificiranih) ulagatelja i novi oblici ulaganja prema Zakonu o investicijskim fondovima

 

Prof. dr. sc. Siniša Petrović: Pravni oblici pravnih osoba za obavljanje djelatnosti - pretpostavke i posljedice

 

Prof. dr. sc. Vilim Bouček: Osobni statut trgovačkog društva i specifičnih europskih trgovačkih društava u europskom međunarodnom privatnom pravu

 

Prof. dr. sc. Šime Ivanjko: Suprotni ili jedinstveni interesi u trgovačkom društvu

 

Doc. dr. sc. Vedran Šoljan: O konkurenciji općih uvjeta poslovanja dviju ugovornih strana

 

Doc. dr. sc. Davor Babić: Sloboda kretanja trgovačkih društava u Europskoj uniji

 

Dr. sc. Branko Vukmir: Razlozi za obustavu isplate bankarskih garancija na poziv

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović: Njemački model refinanciranja hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosnih papira s pokrićem u hipotekarnim tražbinama

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper: Temeljne sličnosti i razlike ugovora o polaganju, skrbništvu i upravljanju portfeljem vrijednosnih papira

 

Doc. dr. sc. Petar Miladin: Bankarsko jamstvo na prvi poziv

 

Prof. dr. sc. Petar Klarić: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede ugovora o organiziranju putovanja

 

Prof. dr. sc. Slobodan Perović: Sloboda uređivanja obveznih odnosa i javni poredak

 

Prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić: Odgovornost za naknadu štete bez krivnje prema novom hrvatskom i europskom pravu

 

Dr. sc. Marko Baretić: Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom zakonu o obveznim odnosima

 

Dr. sc. Ivo Grbin: Napomene uz odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

 

Mr. sc. Hrvoje Momčinović: Pobijanje dužnikovih pravnih radnji prema Zakonu o obveznim odnosima

 

Ivica Crnić: Plaćanje predujmom i zaštita potrošača

 

Prof. dr. sc. Velimir Filipović: Zašto nam više ne treba «brodar» u Pomorskom zakoniku?

 

Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković: Tržište usluga prijevoza robe cestom u Hrvatskoj: vode li ceste u EU?

 

Doc. dr. sc. Jasenko Marin: Slot Charter

 

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika: Procesnopravna operacionalizacija instituta facultatis alternativae u hrvatskom pravu

 

Dr. sc. Jasnica Garašić: UNCITRAL-ov model zakon o prekograničnoj insolvenciji

 

Dr. sc. Hrvoje Markovinović: Ovrha na novčanoj tražbini

 

Prof. dr. sc. Krešimir Sajko: Europsko međunarodno privatno pravo ugovornih obveza de lege lata i ferenda 

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić: Mjerodavno pravo za ugovore u elektroničkoj trgovini u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom pravu

 

Prof. dr. sc. Igor Gliha: Prava na autorskim djelima nastalim u radnom odnosu i po narudžbi

 

 

Prilog:

 

Bibliografija radova akademika Jakše Barbića