NIKOLA MIJATOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Određenje instituta porezne tajne u njemačkom pravu

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Regulating the Institute of Tax Secret in German Law

Nikola Mijatović ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


U radu se razmatra institut porezne tajne propisane njemačkim pravom. Riječ je o institutu uređenom u postupovnim propisima koji se tiču javnih davanja. U uvodnom dijelu rada objašnjava se pojam porezne tajne, a zatim se upućuje na osobe koje su dužne čuvati poreznu tajnu i slučajeve kršenja porezne tajne. Izdvojeno se promatraju situacije u kojima zakon dopušta objavu porezne tajne te se završno ističu sankcije za neovlašteno i protuzakonito kršenje tajne.

Ključne riječi
porezna tajna; ovlaštene osobe; kršenje porezne tajne; zakonita objava; sankcije

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152627