LUKA TIČAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Luka Tičar: The ILO Concept of Economic Dependence in Slovenian Labour Law

The ILO Concept of Economic Dependence in Slovenian Labour Law

 

Luka Tičar, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Ljubljana, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenia; luka.ticar@pf.uni-lj.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5793-6270

 

Summary
The objective of this article is to highlight the phenomenon of economic dependence inasmuch as it has been established in various publications of the ILO to be an element of the personal scope of national labour legislation. Following the example of Spain, in Slovenia the concept of economic dependence has been a part of labour legislation since 2013. In addition to providing an outline of the legislation in force, the author identifies various weaknesses of the regulation in practice that have become apparent since the implementation of the institution of economic dependence. The author critically calls attention to the identified weaknesses and offers possible alternatives for consideration. Regardless of the fact that the author in principle agrees that economic dependence is recognised as an element that justifies limited labour law protection of economic dependents, he expresses reservations regarding the idea of the Slovenian legislature to adopt a special act regulating the position of economic dependents.

Keywords: economic dependencedependent self-employed personsprecarious forms of labourpersonal scope of labour law

Hrčak ID: 244584

URI
https://hrcak.srce.hr/244584

Pages: 513-537

_________________________________________________________________________________________________

Koncept ekonomske ovisnosti prema MOR-u u slovenskom radnom pravu

 

Dr. sc. Luka Tičar, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija; luka.ticar@pf.uni-lj.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5793-6270

 

Sažetak
Slovensko tržište rada već dulje karakterizira činjenica da se radi izvršenja osobnog rada sklapaju ugovori građanskog, obveznog prava. To nije samo po sebi protuzakonito, no povlači određene rizike. Ugovor o radu najprikladniji je i u Republici Sloveniji jedini valjani pravni temelj za obavljanje osobnog, ovisnog i dugotrajnog rada. Svaki osobni rad, naravno, nije ovisan te stoga u odsutnosti elementa osobne podređenosti građansko pravo može biti sasvim odgovarajući i zakonit temelj. Jedan od oblika takvog rada je rad u okolnostima tzv. ekonomske ovisnosti. Riječ je o obliku rada koji uređuje Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o radnim odnosima) i koji se temelji na građanskopravnom ugovoru. Pritom je bitno obratiti pozornost na pravni položaj ekonomski ovisne osobe u svjetlu standarda MOR-a, koji jasno upozoravaju na mogućnost prekarnog odnosa. Čimbenici koji mogu dovesti do prekarnog odnosa su nesigurnost zaposlenja, nesigurnost prihoda, radno vrijeme, sigurnost i zaštita na radu, nedostatno socijalno osiguranje, obučenost te reprezentativnost. Radi smanjenja rizika od prekarnog rada potrebne su izmjene radnog zakonodavstva. Pritom bi trebalo uzeti u obzir barem sljedeće: a) jasnije definirati pojam ekonomske ovisnosti radi lakšeg i preciznijeg razgraničenja prema radnopravnom odnosu; b) ispitati prikladnost postojećeg modela ekonomske ovisnosti i istražiti moguće alternative; c) eksplicitno propisati stvarnu nadležnost radnopravnih sudova glede ekonomske ovisnosti.

Ključne riječi: ekonomska ovisnostovisne samozaposlene osobeprekarni oblici radaosobni djelokrug radnog prava

Hrčak ID: 244584

URI: https://hrcak.srce.hr/244584

Stranice: 513-537