NIKITA LYUTOV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sustav međunarodnih radnih standarda MOR-a i postupci nadzora: presloženi da bi bili učinkoviti?

Prof. Nikita Lyutov ; Kutafin Moscow State Law University, Sadovaya-Kudrinskaya street 9, Moskva, Rusija

 

The ILO System of International Labour Standards and Monitoring Procedures: Too Complicated to Be Effective?

Nikita Lyutov ; Kutafin Moscow State Law University, Sadovaya-Kudrinskaya street 9, Moscow, Russia

 

U radu se obrađuje složeni sustav konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR) i postupci nadzora nad njihovom primjenom kao čimbenik s izrazito negativnim utjecajem na njihovu učinkovitost. Razmatra se perspektiva kodificiranja standarda MOR-a. Izneseni su zaključci u vezi s mogućnosti postupne kodifikacije konvencija i preporuka prema širim tematskim cjelinama te daljnjeg stvaranja jedinstvenog međunarodnog radnog zakonika. Predlažu se smjernice za klasifikaciju tematskih cjelina.
Posebno su analizirani postupci nadzora koje provodi MOR te je zaključeno da im nedostaje koordinacije i sistematizacije. Iznesene su preporuke za pojednostavnjenje tih postupaka, za ukidanje rijetko rabljenih i sekundarnih postupaka te za postizanje višeg stupnja usklađenosti među postojećim postupcima kako bi primjena međunarodnih radnih standarda bila učinkovitija. Također su izloženi i dodatni prijedlozi u vezi sa smanjenjem složenosti standarda MOR-a i sustava nadzora nad njihovom primjenom.

 

Ključne riječi
međunarodni radni standardi; Međunarodna organizacija rada; međunarodno radno pravo; socijalna prava; učinkovitost primjene međunarodnih mehanizama

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181843