NINA TEPEŠ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nina Tepeš: “Cijena u ponudi za preuzimanje"

“Cijena u ponudi za preuzimanje”

Dr. sc. Nina Tepeš, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; nina.tepes@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9679-222X

Sažetak
Zakonska pravila o određivanju cijene u ponudi za preuzimanje predstavljaju ključan element prava preuzimanja dioničkih društava. Cilj regulacije očituje se u potrebi zaštite manjinskih dioničara te očuvanju efikasnog funkcioniranja tržišta kapitala, osobito u dijelu njegovih važnih alokativnih funkcija. Primjena kriterija relevantnih za određivanje cijene u ponudi za preuzimanje ovisi o tome jesu li ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički dionice s pravom glasa stjecali u razdoblju koje je prethodilo danu nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, razdoblju od dana nastanka te obveze do isteka roka trajanja ponude ili razdoblju nakon proteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Polazeći od toga da je hrvatski zakonodavac u određenim segmentima regulacije predmetnog instituta posegnuo za rješenjima koja ne poznaju ni prava (uzori) država članica ni relevantni europski instrumenti, odredbu čl. 16. ZPDD-a potrebno je tumačiti tako da se u postupku evaluacije značenja pojma stjecanja dionica ciljnog društva u obzir uzme cilj koji se pravilom želi postići te njegova unutarnja povezanost sa drugim pravilima i/ili institutima u okviru ZPDD-a. Takav sustavni pristup za cilj ima minimalizirati nedosljednosti zakonskih rješenja, za koja je ponekad načelno teško utvrditi jesu li posljedica nomotehničke nespretnosti i nedostatka promišljenog sustavnog pristupa analiziranim pravnim institutima ili namjere zakonodavca da im pristupi na izvoran i autonoman način, predmnijevano iz razloga što tako zahtijevaju posebnosti hrvatskog tržišta kapitala.

Ključne riječi: pravična cijena, Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, zaštita manjinskih dioničara, presumpcija stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.13

Hrčak ID: 280142

URI: https://hrcak.srce.hr/280142

Stranice: 421-453

________________________________________________________________________________________________________

“The Takeover Bid Price”

 

Nina Tepeš, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; nina.tepes@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9679-222X

Summary
Rules relating to equitable price to be offered in takeover bid represent corner stone of takeover regulation. They aim to achieve an adequate protection of the minority shareholders and sustain effectiveness of capital market, particularly regarding its allocative function. Relevant criteria and their application depend on whether the offeror and/or persons acting in concert with him acquired target company’s voting shares in the period preceding the obligation to publish takeover bid, period from publishing of the bid until its closure for acceptance or period following closure of the takeover bid. As Croatian law departs from solutions adopted in member states that otherwise serve as legislative role models, as well as from certain solutions provided by European instruments, paper proposes teleological interpretation of Art. 16 of Croatian Law on taking over of joint stock companies. By considering the goals of the equitable price rule and internal interconnection with other regulations pertaining to takeover process, special emphasis is given to the precise determination of the moment when the offeror acquires voting shares. Such an approach aims to minimize existing legislative inconsistencies, which often relate to either faulty drafting or legislative intentions aiming to provide an autonomous solution that serves presumed particularities of Croatian capital market.

Keywords: equitable price, Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids, minority shareholders’ protection, presumption relating to acquisition of voting shares of the target company

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.13

Hrčak ID: 280142

URI: https://hrcak.srce.hr/280142

Pages: 421-453